Week 4 PRE2 Groep1

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search


Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek

Meeting

Feedback

 • GPS -> locatie tracken -> privacy?? Als je toestemming geeft voor het tracken, wat mag je dan daadwerkelijk doen? Kijken naar wetgeving hierover
 • Interface -> dat je zegt "hij mag nu aankomen"
 • Zelf tijdstip aangeven is erg belangrijk


 • Wie is er betrokken bij het proces? Wie kan de GPS-locatie allemaal zien?
 • Eventueel tussenpersoon -> wat mag hij wel/niet zien? Wat mag de tele-operator zien?
 • Verzender: weet hij waar/wanneer het pakketje is aangekomen? Kan de verzender daar misbruik van maken


 • Aanbod van pakketjes -> verschilt per regio
 • Getallen die we niet zeker weten -> wat hangt daar allemaal van af? Waar zitten de meeste verbeterpunten?
 • Kosten -> bepaalde kostprijs die bepaalt of het hele verhaal wel of niet doorgaat


 • We moeten een goede reden hebben om GPS flightrecorder echt te bestellen -> echt een aantal meter laten vliegen
 • GPS flightrecorder mogen we gaan bestellen
 • Sequence chart i.p.v. het model dat we nu hebben, dus met tijdlijn. Motion-planning?

Voortgang

 • Deze week hebben we de Commerciële Analyse uitgewerkt op de wiki
 • We hebben de Wi-Fi en NFC shields voor de Arduino getest
 • Er is een begin gemaakt aan NFC en GPS voor Android
 • We hebben nagedacht over Veiligheid en dit verder uitgewerkt
 • Ook hebben we de Enquête verder uitgewerkt