Privacy PRE2 Groep1

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek

Privacy

Introductie

Met het introduceren van drones worden er ook verschillende problemen geïntroduceerd. Aspecten zoals veiligheid, privacy en daarmee ook wetgeving roepen vragen op met betrekking tot de drone. Hier zal het aspect privacy verder worden uitgewerkt.

Opnames

Doordat drones vaak camera's en microfoons bevatten kunnen er opnames gemaakt worden van mensen zonder dat zij het doorhebben en hiervoor toestemming geven. Dit is een inbreuk op het recht van privacy, wat in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens staat. Ook staat dit recht in artikel 10 van de Grondwet. Dit recht hoeft alleen niet nagekomen te worden in bepaalde uitzonderingen, zoals de openbare orde handhaven en veiligheid. In dit geval moet er sprake zijn van "geringe inbreuk", waarvoor verschillende criteria worden gehanteerd[1]. Dit is dus het geval voor gebruik van drones door de politie.

Daarnaast worden drones gebruikt voor recreatief gebruik. Deze drones kunnen vaak ook opnames maken. Volgens een vernieuwde wetgeving mag vanaf 2 juli 2013 er niet meer gefilmd worden "boven mensenmenigten of bebouwing"[2]. Wanneer er opnames worden gemaakt voor commerciële doeleinden moet er een ontheffing aangevraagd worden. Voor deze ontheffing moet er aan strenge eisen voldaan worden[3]. Hierdoor wordt de privacy van burgers gewaarborgd.

Zolang er met onze bezorgdrones geen opnames worden gemaakt, wat we niet van plan zijn, plegen we geen breuk op het recht van privacy en zou dit dus geen probleem moeten zijn. Wel zouden we de drones gebruiken voor commerciële doeleinden, dus zouden we aan de strenge eisen moeten voldoen. Hierover is meer te lezen op de wetgeving pagina.

Klantgegevens

GPS-locatie gegevens

Met ons drone-bezorgsysteem is er nog een ander aspect met betrekking tot privacy. In ons systeem maken we namelijk gebruik van de GPS-locatie van mensen om op de plek waar de mensen zijn het pakketje te kunnen bezorgen. In de opiniepeiling is te lezen dat een participant zelf al zegt, zonder dat er naar gevraagd wordt, dat het niet gewenst is dat de GPS-locatie gebruikt wordt om het pakketje te bezorgen. Hier ontstaat dus een probleem, aangezien we de GPS-locatie echt nodig hebben om dit systeem te kunnen laten werken. Er zal dus eerst om toestemming gevraagd moeten worden voordat de GPS-locatie gebruikt mag worden. Wanneer deze toestemming niet wordt gegeven, zal het bezorgsysteem niet gebruikt kunnen worden. Deze toestemming zou gevraagd kunnen worden op het moment dat via de applicatie op de mobiele telefoon een drone opgeroepen wordt, zoals heel veel applicaties om toestemming vragen[4]. In de vraag van toestemming moet dan wel duidelijk vermeld staan waarvoor de GPS-locatie precies gebruikt wordt. In ons bezorgsysteem zou dit dan betekenen dat de GPS-locatie gebruikt wordt om de locatie te bepalen waar het pakketje bezorgd moet worden. Het moet dan ook duidelijk zijn dat de GPS-locatie gevolgd blijft worden tot het moment dat het pakketje daadwerkelijk is afgeleverd.

Ook al wordt er toestemming gegeven om de locatiegegevens te mogen gebruiken, er is dan nog steeds de eis dat de locatiegegevens niet centraal mogen worden opgeslagen om privacy te beschermen[5]. Om die reden zouden we de gevraagde locatiegegevens alleen lokaal op de drone kunnen opslaan en niet op een centrale plek. Hiermee komt de privacy van de gebruikers van het bezorgsysteem minder in gevaar.

Dan is er ook nog de vraag wie de GPS-locatie kan zien. Wanneer er een tussenpersoon in het distributiecentrum werkt die de aanvragen op de drone zet in een verder autonoom systeem, kan deze dan de locatiegegevens zien? Een idee hiervoor is om de GPS-locatie als een versleuteld bestand op de drone over te zetten, zodat de tussenpersoon dit niet kan zien. In een tele-operated systeem zal dit weer anders zijn: de tele-operator zal de GPS-locatie moeten weten om naar de locatie te kunnen vliegen. Een optie hiervoor zou kunnen zijn dat de tele-operator alleen weet naar welke locatie hij/zij moet vliegen en verder niet weet welke klant het is en wat er in het pakketje zit, etc.

Andere gegevens

Naast de locatiegegevens, moeten ook de klantgegevens veilig opgeslagen worden. Het moet zo worden opgeslagen dat hackers er niet zomaar bij kunnen, maar ook medewerkers van het distributiecentrum mogen deze gegevens niet zomaar bekijken.
Aangezien alle klantgegevens via internet worden doorgegeven, zijn hier goed beveiligde, versleutelde verbindingen voor nodig.

Het is in ieder geval noodzakelijk dat pakketjes die op een bepaald moment bezorgd zijn niet terug geleid kunnen worden naar de klant die het besteld heeft en wanneer dit allemaal precies is gebeurd. Het zal nog een uitdaging worden om dit allemaal goed te kunnen beveiligen. Op dit moment zullen mensen er misschien nog niet zoveel waarde aan hechten, maar in de toekomst zal dit waarschijnlijk wel veranderen.

Gevoelige informatie/producten in pakketjes

Voor de privacy van de klanten is het ook van belang dat de pakketjes op een manier worden bezorgd waarbij niet te zien is wat in de pakketjes zit. Omdat het idee is dat er een soort kluis aan de drone zit, kunnen andere mensen niet zien wat er in het pakketje zit. Ook moeten de gegevens over het pakketje bij het distributiecentrum niet te traceren zijn.

Referenties