Commercieel PRE2 Groep1

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search


Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek

Samenvatting

De analyse voor de commerciële haalbaarheid van dit systeem is onderverdeeld in de volgende subvragen:

Wat kost het huidige systeem?

Het huidige systeem is niet direct te vergelijken met de drone bezorging, omdat de combinatie van snelle bezorging, persoonlijke identificatie en variabele bezorglocatie nog niet bestaat. De drone-bezorging wordt daarom op verschillende vlakken met verschillende systemen vergeleken.

 • Persoonlijke identificatie
Een aangetekende pakketje tot 2kg bij PostNL kost €7,95[1]. Dit is van maandag tot en met vrijdag aan te vragen op het postkantoor.
 • Snelle bezorging
Een spoedpakket tot 2 kg bij postNL kost €29,95[1]. Het pakket moet voor 17.00 ingeleverd worden en is de volgende dag, voor 10 uur 's ochtends bezorgd.
Een koeriersdienst start rond de 40 cent per kilometer[2]. De kostprijs is afhankelijk van het tijdstip, de pakketgrootte, het bedrijf, de spoed etc.
Amazon levert 'same day delivery' voor 4 tot 9 Dollar.

Wat levert de concurrentie?

Amazon ontwikkelt drones voor een zone met een straal van 16 km, pakketjes tot 2.3 kg en 30 min bezorgtijd[3]. KU Leuven ontwikkelde een drone die 30 km kan vliegen met een pakket van 1 kg[4]. Voor Amazon is een grote drijfveer om drones te produceren dat een groot deel van hun budget in pakketbezorging gaat. Een schatting van de bezorgkosten met niet-autonome Drones is tussen de 9.75 en 17.44 Dollar. Waarbij de kosten bij optimalisatie van het systeem kunnen zakken tot slechts 2 dollar[5].

Kunnen wij ons product rendabel aanbieden?

Om deze vraag te beantwoordden is een aantal situaties geschetst. Deze bevatten echter erg veel aannamen en kunnen dus afwijken in de realiteit. Deze scenario's laten de relaties tussen de kostenposten en hun weging in de eindprijs van de bezorging goed zien.

Scenario: Medicijnbezorging met (autonoom vliegend) prototype

In dit scenario wordt uitgegaan van een apotheek die tijdens de openingsuren medicijnen laat bezorgen door een drone

 • Aanschaf
De apotheek maakt gebruik van 1 drone. Voor de aanschaf is gekozen voor de prijs van het prototype. Dit ligt rond de €450,-. Het prototype is echter niet gemaakt op professioneel gebruikt. Om dit te compenseren is de prijs vermenigvuldigd met een factor 4, zodat de drone in een jaar drie maal geheel kan worden vervangen. De totale materiaalkosten komen hiermee op €1800,-
 • Productiviteit
De apotheek is van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. De apotheek is 6 dagen per week open. Dit betekend dat een drone 3120 werkuren per jaar kan maken.
 • Bezorgingen
De Parrot heeft een maximale snelheid van 18 km/h. De accu levert 1 ampère en 12 volt[6]. Op een accu kan de Parrot 10 minuten vliegen. De maximale snelheid en de accuduur samen maken dat het bereik van de drone 1,5 km is. De kosten van een kilowattuur liggen rond de 22 cent[7]. Dit maakt dat de energiekosten per bezorging neerkomen op 0,26 cent.
 • Inkomsten
Per bezorging wordt 50 cent gevraagd. De inkomsten bij maximale bezetting van de drone zijn dan €9360,-
 • Personeel
Gezien het personeel in de apotheek al aanwezig is tijdens openingstijden zijn er hier geen kosten voor gerekend.
 • Winst
Dit scenario levert een winst op van €20,- per dag bij 51 bezorgingen per dag.

Scenario: Distributiecentrum met tele-operated drones

In dit scenario wordt er uitgegaan van een 24-uurs-distributiecentrum in een stedelijke omgeving.

 • Aanschaf
Per drone is een prijs van €1000,- gehanteerd[8]. Er worden 60 drones aangeschaft. Dit komt neer op een aanschafprijs van €60.000,-.
 • Productiviteit
Per dag per drone worden 18 werkuren gerekend. Er is tijd ingeruimd om accu's te vervangen en een nieuw pakket in de drone te plaatsen. Per drone zijn er 360 werkdagen per jaar gerekend[9]. Dit betekend dat de vloot van 60 drones 388800 werkuren per jaar kan maken.
 • Bezorgingen
De drones bezorgen binnen een half uur binnen een straal van 16 km. Het energieverbruik voor een vlucht van 1 uur wordt geschat op 0,12 kWh. Dit komt neer op een energiekosten per bezorging van 3 cent.
 • Inkomsten
Per bezorging wordt een schrikbarende €21,- gevraagd. Dit is de prijsklasse van koeriersdiensten.
 • Personeel
Voor iedere drone is er een tele-operator nodig. Deze is 24 uur per dag nodig, 365 dagen per jaar. Het bruto salaris is genomen op €15,- per uur. Per jaar komt dit neer op €7.884.000,- aan personeelskosten.
 • Winst
Het centrum kan 1065 bezorgingen per dag realiseren. Dit levert een winst op van €551,- per dag.

Scenario: Distributiecentrum met autonome drones

In dit scenario wordt er wederom uitgegaan van een 24-uurs-distributiecentrum in een stedelijke omgeving.

 • Aanschaf
Per drone is een prijs van €3000,- gehanteerd. Dit is een schatting, gebaseerd op verschillende commercieel verkrijgbare drones. Er worden 60 drones aangeschaft.
 • Productiviteit
Gelijk aan tele-operated
 • Bezorgingen
Gelijk aan tele-operated
 • Inkomsten
Per bezorging wordt €2,- gevraagd.
 • Personeel
Om het centrum te runnen wordt er 2 personeelsleden aangenomen. Deze kosten per jaar €262.800,-
 • Winst
Het centrum kan 1065 bezorgingen per dag realiseren. Dit levert een winst op van €863,- per dag.

Scenario: 'alleen daglicht' Distributiecentrum met autonome drones

In dit scenario wordt er uitgegaan van een distributiecentrum die alleen mag bezorgen tijdens daglicht.

 • Aanschaf
Per drone is een prijs van €3000,- gehanteerd. Dit is een schatting, gebaseerd op verschillende commercieel verkrijgbare drones. Er worden 130 drones aangeschaft.
 • Productiviteit
Per dag per drone worden 8 werkuren gerekend. Er is tijd ingeruimd om accu's te vervangen en een nieuw pakket in de drone te plaatsen. Dit betekend dat de vloot 374400 werkuren per jaar kan maken.
 • Bezorgingen
Gelijk aan eerdere scenario's
 • Inkomsten
Per bezorging wordt €0,02 gevraagd. De inkomsten bij maximale bezetting van de drones zijn dan €748800,-
 • Personeel
Om het centrum te runnen wordt er 3 personeelsleden aangenomen. Deze werken 12 uur per dag, 365 dagen per jaar, met een salaris van €15,- per uur. Dit geeft een totaal aan personeelskosten van €1.971.400,-per jaar.
 • Winst
Het centrum kan 1025 bezorgingen per dag realiseren. Dit levert een winst op van €391,- per dag.

Relaties

Uit de scenario's zijn enkele relaties te trekken. De eerste relatie is dat het energieverbruik in verhouding verwaarloosbaar klein is. De tweede relatie is dat de aanschafkosten meewegen in de eindprijs van een bezorging. Personeelskosten wegen zwaar mee in de eindprijs van een bezorging en zijn sterk afhankelijk van de autonomie van de drone. Hoe autonomer de drone, des te lager de personeelskosten. Om het systeem betaalbaar voor de consument te krijgen, moet de drone hoge mate van autonomie bezitten. Met autonome drones zou pakketbezorging met drones rendabel kunnen zijn. Voor alleen-overdag-bezorging moeten er meer drones worden aangeschaft om hetzelfde aantal bezorgingen te kunnen behalen. Hier staat echter tegenover dat het personeel ook minder uren per dag hoeft te werken. Deze toename en afname in kosten lijken elkaar te compenseren.

Referenties