Projectdoelen PRE2 Groep1

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search


Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek

Inleiding

Tijdens het brainstormen over het verbeteren van het huidige bezorgsysteem zijn er een aantal tekortkomingen opgesteld. Deze zijn later omgezet in doelen voor het project waarmee het prototype geëvalueerd kan worden. Vervolgens zijn deze doelen door middel van een opiniepeiling getest om inzicht te krijgen over welk van deze doelen het meest relevant zijn voor de consument. Ten slot zijn de doelen geconcretiseerd om een meetbare doelstelling op te stellen.

Tekortkomingen aan het huidige bezorgsysteem

Een veelvoorkomend probleem met ons huidige bezorgsysteem is de ‘ik was niet thuis toen het pakket bezorgd werd’ situatie. Vaak wordt dit pakket dan bij buren afgeleverd – iets waar veel mensen tegenop zien. Dit tast namelijk nogal de privacy aan; aan de buitenkant van het pakket is vaak te zien wat er in zit en dat hoeft de buurman natuurlijk niet te weten. Ook voor de buren is dit ongemakkelijk, zij worden namelijk ongevraagd met de verantwoordelijkheid voor het pakketje opgezadeld.
Een ander scenario in deze situatie is dat het pakket weer mee terug genomen word en op een ander tijdstip word bezorgd[1]. Dit zorgt ervoor dat het weer langer duurt voor je het binnen hebt, iets waar niemand op zit te wachten.
Dit probleem kan beschreven worden aan de hand van twee verbeterpunten: mobiliteit (het pakket af laten leven waar men wilt) en flexibiliteit (het pakket af laten leven wanneer men wilt).


Een andere tekortkoming is dat het nog aardig lang duurt voor het pakket binnen is. Veel bezorgservices hebben tegenwoordig de ‘voor x uur besteld, morgen in huis’-garantie en sinds dit een relatief nieuwe feature is, is de hypothese dat deze tekortkoming nog niet echt leeft bij de consument.
Echter, stel bijvoorbeeld voor dat er nog een ingrediënt mist voor het avondeten. Dan zou het heel makkelijk zijn als binnen een half uur een pakket met dit ingrediënt voor de deur afgeleverd zou worden. Zo zijn er meerdere situaties waarin het heel gemakkelijk en fijn zou zijn als een pakket zo snel afgeleverd kon worden en eigenlijk geld dit wel voor elk pakket.
Deze tekortkoming drukt zich dus uit in het volgende verbeterpunt: snelheid.


Ook is een vaak gehoorde klacht dat pakketjes niet goed behandeld worden; een pakket is opengemaakt of het is beschadigd geraakt. Een laatst in opspraak geraakt voorbeeld van dit is te zien in het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Aq_jkUVgrc0, wat laat zien dat sommige bezorgers totaal geen respect hebben voor de pakketjes die ze afleveren.
Vaak staan bezorgingsbedrijven open voor het vergoeden van beschadigde pakketen[2], echter brengt dit weer een hoop administratieve rompslomp met zich mee en duurt het bovendien langer eer men het daadwerkelijk pakket binnen heeft.
Dit alles kan verbeterd worden door: minder menselijk contact/automatisering.


Vervolgens is er ook nog het kostenplaatje om naar te kijken, voor zowel consumenten als bezorgservices zelf. Als de tarieven van PostNL[3] – Nederlands grootste pakketbezorger – als ijkpunt worden gepakt vindt men dat voor een standaard pakket te laten bezorgen €7 moet worden betaald, maar het voor meer geavanceerde pakketten al op kan lopen tot €23,20. Als verder gekeken wordt naar snellere/spoed bezorgingen – iets wat een van de andere verbeterpunten is – vindt men dat de tarieven[4] enorm oplopen: van €24,45 tot €36,75.
Hieruit kunnen twee conclusies getrokken worden. Ten eerste blijkt dat men bereid is om grote bedragen te betalen voor snelle/spoed bezorgingen en ten tweede dat hier dus veel marge in te halen is als er een andere en goedkopere methode zou komen om pakketten snel te bezorgen.
Een volgend verbeterpunt kan dus opgesteld worden: kosten.


Als laatste is er ook nog het probleem van veiligheid. Eén aspect hiervan is de veiligheid in het verkeer. Chauffeurs van bestelauto’s zorgen jaarlijks voor 12% van de totaal aantal dodelijke en ernstige verkeersongevallen[5] vaak als gevolg van haast en vermoeidheid vanwege hun werk of specificaties van het voertuig die speciaal zijn voor bestelbusjes[5].
Ook kan gekeken worden naar het aspect van veiligheid van het pakket. Soms worden pakketten nog onbemand achtergelaten voor een deur of geaccepteerd door een ander persoon dan de besteller. Dit kan leiden tot het gestolen worden van het pakket, alleen omdat de persoonsidentificatie niet goed is uitgevoerd.
Deze tekortkoming is dus ook zeker een verbeterpunt: veiligheid.

Relevantie

De opgestelde doelen zijn door middel van een opiniepeiling onderzocht naar hun relevantie in de ogen van de consument. Specifiek door de volgende multiple-choice en open vraag:

“In welke opzichten vindt u dat het huidige bezorgsysteem verbeterd kan worden?” & “Zijn er hiernaast nog andere factoren waar u last van heeft bij het huidige bezorgsysteem?”


Alle antwoorden op deze vragen zijn hier te vinden.

Als eerste is er te concluderen dat het doel ‘mobiliteit’ het meest relevant is; 59 van de 82 participanten (71,9%) benoemde dit als verbeterpunt, waarbij de eerstvolgende maar 26 stemmen (31,7%) kreeg.

Het doel ‘flexibiliteit’ was niet meegenomen in de aanvankelijke keuzes, maar werd het vaakst genoemd in de open vraag. Het kreeg maar 8 stemmen (36,4%), maar aangezien een open vraag relatief gezien weinig beantwoord word, kunnen we concluderen dat dit toch ook een hoog relevante kwestie is.

Ook het doel ‘minder menselijk contact/automatisering’ was niet meegenomen in de multiple-choice vraag. In de open vraag werd het 5 van de 22 (22,7%) keer genoemd.


De naar de opiniepeiling gerangschikte doelen zijn als volgend:

Doel Relevantie
Mobiliteit 71,9%
Flexibiliteit 36,4%
Kosten 31,7%
Snelheid 23,2%
Automatisering 22,7%
Privacy 14,6%
Veiligheid 13,4%

Concretisatie

In dit deel worden van de abstracte doelen meetbare doelstellingen gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van o.a. de relevantie van de doelen, de gebruikerswensen, ons eigen onderzoek en de concurrentie.


Het meest relevante doel is mobiliteit (het pakket af laten leven waar men wilt) en hieraan moeten dus ook de scherpste eisen worden gesteld. Dit in acht nemend concretiseren we dit doel als volgt: de bezorgservice moet overal kunnen leveren. Dit stelt enorme eisen aan het prototype waar op deze pagina verder op in wordt gegaan.


Het doel flexibiliteit gaat over het pakket af laten leven wanneer men wilt. Ook hier moeten er weer scherpe eisen gesteld worden. Dit komt doordat deze manier van bezorgen meer gaat kosten dan de huidige bezorgsystemen en er dus ook meer van verwacht wordt. Bovendien is dit doel ook relevant voor de consument. Dit alles leidt tot de volgende concretisering: de bezorgservice moet ten alle tijden kunnen leveren. Dus ook ’s nachts. Dit brengt wederom bepaalde eisen met zich mee.


Een ander belangrijk verbeterpunt volgens de consumenten zijn de kosten. Alhoewel dit natuurlijk een logische eis is van de persoon die uiteindelijk moet betalen, moet rekening gehouden worden met de enorme voordelen die dit soort bezorgservice met zich meebrengt en de kosten die daarvoor gevraagd voor mogen worden. Ook kijkend naar de concurrentie zien we dat hun bezorgservices rond de 10/15 dollar vragen, maar ook dat dit over tijd verlaagd kan worden tot 2 dollar. We concretiseren onze kosten dus naar: de bezorgservice moet €2,00 per pakket gaan kosten.


De snelheid is een van de sterktepunten van deze bezorgservice en moet dan ook scherp geconcretiseerd worden. Hierin nemen we een groot voorbeeld aan Amazon en nemen we net als hun de volgende doelstelling: de bezorgservice moet binnen een straal van 16 km alle pakketten in 30 minuten kunnen bezorgen.


Bij het doel minder menselijk contact/automatisering is het vooral de vraag in welke mate van autonomie de drone gaat vliegen. Na onderzoek in wat mogelijk is qua autonomie en kijkend naar de autonome bezorgingsdrone van DHL zijn we tot de volgende concretisering gekomen: de bezorgservice moet een volledig autonome vlucht hebben.


De weinige interesse van de consument in de mogelijke verbetering van privacy in het bezorgsysteem komt doordat het bij de huidige methodes nog geen grote issue is. Echter, privacy is een van de grote discussie punten van drones. Uit ons onderzoek blijkt dat de volgende twee concretiseringen nodig is voor dit doel: de bezorgservice moet de locatiegegevens van de gebruiker versleuteld op de drone zetten en deze niet opslaan op een centrale plaats en de bezorgservice moet zorgen dat het pakket niet van buitenaf te zien is.


Het doel veiligheid is qua interesse van de consument vergelijkbaar met privacy. Uit ons onderzoek blijkt echter dat er zeker eisen zijn die bij dit doel opgesteld moeten worden: de bezorgservice moet alle drones ten alle tijden in de gaten houden om diefstal tegen te gaan, de bezorgservice zal langs ‘drone-snelwegen’ moeten vliegen, de bezorgservice moet een mens-drone interactie protocol opstellen en uitvoeren.

Referenties