Enquête PRE2 Groep1

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek

Opiniepeiling

Om te bepalen wat mensen vinden van het huidige bezorgsysteem en te onderzoeken of ze behoefte zouden hebben aan een nieuw bezorgsysteem door middel van bijvoorbeeld drones, hebben we een opiniepeiling uitgevoerd. Zo kunnen we bepalen of de ontwikkeling van een bezorgdrone wel echt nut heeft en of mensen deze bezorgmethode zullen accepteren.

Methode

Participanten

Voor de opiniepeiling zijn uiteindelijk 82 participanten geworven. Hiervan waren 48 man en 34 vrouw. De gemiddelde leeftijd was 32 jaar met een standaarddeviatie van 16 jaar. De minimumleeftijd was 17 en de maximumleeftijd 72. Als hoogst voltooide opleiding werden HAVO of VWO, HBO en WO het vaakst ingevuld (respectievelijk 31, 15 en 25 keer). Daarnaast hadden negen mensen een VMBO of MBO opleiding afgerond en twee personen alleen basisschool. Van de participanten wonen er 56 in een stad, twintig in een dorp en twee op het platteland. De participanten zijn normale gebruikers van het huidige bezorgsysteem. Van de 82 participanten laten er 5 (bijna) nooit pakketjes bezorgen, 26 personen laten 1 tot 5 keer per jaar pakketjes bezorgen, 19 laten dat bijna maandelijks doen (6 tot 12 keer per jaar), 26 laten meerder pakketjes per maand bezorgen (1 tot 4 keer per maand) en 6 laten zelfs meer dan 4 keer per maand pakketjes bezorgen. Omdat de grote meerderheid (77 van de 82) minstens jaarlijks pakketjes laat bezorgen, is de steekproef representatief voor onze doelgroep.

Procedure

Voor de opiniepeiling is eerst een vragenlijst opgesteld. Deze bevatte algemene vragen (geslacht, leeftijd, hoogst voltooide opleiding, woonsituatie), vragen over het huidige bezorgsysteem, hoe vaak participanten pakketjes laten bezorgen, kosten die ze bereid zijn te betalen en vragen over een bezorgsysteem met een drone. Deze vragenlijst is doorgestuurd naar mensen met de vraag of ze deze wilden invullen. Ze kregen hiervoor geen vergoeding.

Resultaten

Huidig bezorgsysteem

Er is bekeken hoe tevreden mensen zijn over het huidige bezorgsysteem. Uit de resultaten bleek dat niemand zeer ontevreden was, 6 mensen waren ontevreden, 16 mensen neutraal, 52 tevreden en 8 zelfs zeer tevreden. Met een t-toets is onderzocht of het gemiddelde (M = 3.76, SD = 0.08) hiervan significant verschillend is van neutraal. Dit bleek zo te zijn: t(81)=9,38, p < 0,001, 95% CI [3,60, 3,92]. Dit betekent dat mensen iets meer tevreden zijn dan neutraal over het huidige bezorgsysteem.

Er is gevraagd wat mensen goed vinden aan het huidige bezorgsysteem (open vraag). Het vaakst (22 keer) werd de snelheid genoemd: een pakketje wordt vaak al de volgende dag bezorgd wanneer er vóór een bepaald tijdstip wordt besteld.

Antwoorden op: “Wat vindt u goed aan het huidige bezorgsysteem?”

Factoren Aantal
Snelheid 22
Track & trace/goed te volgen 12
Betrouwbaar/zorgvuldig/pakketje komt heel aan 9
Pakketje aan de deur afgeleverd (niet uit huis hoeven) 8
Service 6
Tijdstip aangeven 6
Mogelijkheid om bij postkantoor/pick-uppoint op te halen 5
Bezorgen wanneer niet thuis 3
Makkelijk 2
Kostenvrij 2


Hiernaast is aan de participanten gevraagd in welke opzichten het huidige bezorgsysteem verbeterd zou kunnen worden. Hiervoor konden ze 5 factoren selecteren: snelheid, veiligheid, mobiliteit, kosten en privacy. Van deze factoren werd mobiliteit (bijvoorbeeld niet meer thuisblijven voor een pakketje) het vaakst aangeklikt (59 keer van de 76 keer dat deze vraag is ingevuld) om te verbeteren. Daarna werden kosten (26 keer) en snelheid (19 keer) vaak gekozen om te verbeteren. Veiligheid en privacy werd een stuk minder genoemd (respectievelijk 11 en 12 keer).

Ook was er in de vragenlijst een mogelijkheid om andere factoren te noemen waar participanten last van hebben. Hier werd vrij vaak (8 keer) de tijdindicatie van de bezorging van het pakketje genoemd: de verwachte bezorgtijden komen niet overeen met de gerealiseerde levertijd, de tijdindicatie is heel ruim, het is niet mogelijk om een bezorgtijd aan te geven, het is niet flexibel. Deze factoren komen gedeeltelijk overeen met de factor mobiliteit. Daarnaast hebben 4 mensen genoemd dat ze het niet fijn vinden dat veel pakketjes van buren bij hen worden afgeleverd. Ze vinden het dan niet prettig dat ze verantwoordelijk zijn voor die pakketjes. Andere factoren waar mensen last van hebben in het huidige bezorgsysteem staan in onderstaande tabel.

Antwoorden op: “In welke opzichten vindt u dat het huidige bezorgsysteem verbeterd kan worden?” & “Zijn er hiernaast nog andere factoren waar u last van heeft bij het huidige bezorgsysteem?”

Factoren Aantal
Niks ingevuld 6
Snelheid (op elke locatie, bijv. dorp) 19
Veiligheid 11
Mobiliteit 59
Kosten 26
Privacy 12
Overig:
Bezorgtijden komen niet overeen met levertijd/tijdindicatie is heel ruim/niet mogelijk om tijd aan te geven/niet flexibel: kan niet ‘s nachts 8
Veel pakketjes van buren bij mij afgeleverd, verantwoordelijk voor dat pakketje 4
Onvriendelijk personeel 2
Dure spullen bij niet-betrouwbare buren 2
Pakketbezorger loopt niet naar boven (flat) 1
Geopende pakketjes 1
Nieuwe bezorgers kunnen het adres niet vinden 1
Op plaatsen neergezet waar het niet hoort 1
Kwaliteit bezorgers 1
Privacy: dat je ziet wat er in het pakketje zit 1

Nieuw bezorgsysteem/Drones

Na de vragen over het huidige bezorgsysteem is er aan de participanten gevraagd of ze behoefte zouden hebben aan een nieuw bezorgsysteem. Hierop hebben 20 mensen “Ja” geantwoord, 28 “Nee” en de meerderheid (34 keer) weet het niet. De meningen zijn hier dus over verdeeld. Dit zou kunnen komen doordat de vraag niet heel concreet is: wat houdt dit nieuwe bezorgsysteem dan precies in? Daarom is ook de volgende vraag gesteld aan de participanten: “Hoe acceptabel zou u het vinden wanneer uw pakketje door een drone (een onbemand luchtvaartuig) zou worden bezorgd?” Hierop antwoordden 3 mensen dat ze het zeer onacceptabel zouden vinden, 20 mensen dat ze het onacceptabel zouden vinden, 18 mensen waren neutraal, 22 vinden het acceptabel en 19 mensen zelfs zeer acceptabel. Door middel van een t-toets is bekeken of het gemiddelde antwoord hierop (M = 3.41, SD = 0.13) significant verschillend is van neutraal. Dit blijkt zo te zijn: t(81)=3,14, p < 0,01, 95% CI [3,15, 3,68]. Dit betekent dat mensen het iets meer acceptabel vinden dan neutraal.

Na de vraag over de acceptatie van drones is er aan de participanten ook de vraag gesteld waarom ze het wel/niet acceptabel vinden. Voor zeer onacceptabel wordt onder andere veiligheid genoemd:“Hoe zorgt de drone ervoor dat het pakje bij mij komt, tenzij hij een manier heeft om mijn locatie te vinden (wat mij niet erg gewenst lijkt) moet hij het ergens buiten bezorgen (tenzij een drone een gebouw in mag) en dan kan het dus door voorbijgangers worden meegenomen, natregenen, wegwaaien, etc.”. Daarnaast noemt een andere participant “veiligheid, privacy, betrouwbaarheid.”

Participanten die het onacceptabel vinden, geven de volgende redenen: veiligheid neemt af (5 keer), coördinatie in de lucht is moeilijk te regelen (1 keer), privacy (mensen kunnen de drone volgen, 1 keer) en liever contact hebben met mensen en mensen aan het werk houden (4 keer). Hiernaast worden nog een aantal praktische problemen genoemd: pakketje kan door iedereen worden aangenomen, kunnen niet overal bij de deur komen en gevoelig voor omstandigheden. Een participant vindt dat wanneer de veiligheid wordt opgelost, hij/zij het wel acceptabel zou vinden.

Mensen die er neutraal over zijn noemen vooral nog wat onzekerheden en problemen. Wanneer deze opgelost zouden worden zouden ze er positiever over zijn. Iemand zegt bijvoorbeeld: “Als het pakketje veilig ontvangen kan worden zonder blokkeringen (onderscheppingen etc.) dan zou het vertrouwen bij mij hoger zijn” & “Het moet wel veilig zijn zodat niet iemand het kan stelen”. Ook is er de vraag van iemand “Hoe moet je tekenen dat je het hebt gehad?” Daarnaast zegt iemand: “Lijkt me privacygevoeliger, maar ik zie er ook wel de voordelen van. Je bent niet meer afhankelijk van de routes van pakketbezorgers en het is misschien ook wel goedkoper (personeelskosten, lagere brandstofkosten, etc.)”.

Ook participanten die het acceptabel vinden geven nog wel een aantal voorwaarden, vooral dat het veilig moet zijn (6 keer): “mits er geen verschil is in veiligheid (pakket diefstal, goede aflevering) zou er geen reden zijn om hier niet akkoord mee te gaan.” Mensen noemen ook een aantal voordelen: snelheid, betrouwbaar, flexibel (geen rekening houden met tijdstip van bezorging) en misschien wel milieuvriendelijker. Iemand noemt ook dat hij/zij nog wel even een het idee moet wennen.

Voor de mensen die zeer acceptabel hebben ingevuld, vindt een aantal mensen het feit dat hun pakketje wordt bezorgd door een drone “super cool”, “gaaf”, “awesome” of “hip”. Ook zegt een persoon: “Als het goed aankomt lijkt me dit de beste manier van bezorgen!” en een ander: “Ik kan geen reden bedenken waarom drones geen uitstekende bezorgers zouden kunnen zijn”. Deze mensen zijn dus erg positief, maar zoals een participant al zegt: “mits aangenomen mag worden dat het net zo foutloos werkt als het huidige systeem.” Deze mensen gaan er dus waarschijnlijk allemaal wel vanuit dat het een foutloos systeem is. Een participant ziet zich ook al helemaal voor zich hoe het dan zou werken:

Ik zie het voor me dat ik dan op de minuut nauwkeurig zelf kan bepalen wanneer het pakketje afgeleverd gaat worden. Er zijn waarschijnlijk wel nog wat problemen met verificatie van persoonsgegevens en het zorgen dat er niet iemand anders met het pakketje vandoor gaat maar dat lijkt me allemaal wel op te lossen. Bovendien zullen de kosten op termijn voor bezorging omlaag gaan omdat geen personeel meer nodig is.
Je zou de bezorging zelfs automatisch kunnen koppelen aan mijn locatie via de gps van mijn telefoon o.i.d.. Zodat je precies weet wanneer ik thuis ben.
Nederland lijkt me een prima land om te starten met testen met drones aangezien hier alles super dicht bij elkaar ligt vergeleken met de rest van de wereld.

Kosten

Als laatste is er ook aan de participanten gevraagd hoeveel ze bereid zouden zijn te betalen voor de bezorging van een pakketje binnen 1 dag. Hierop hebben 24 mensen geantwoord dat ze minder dan €1 bereid zijn om te betalen, 34 mensen tussen €1 en €3, 23 tussen €4 en €6 en 1 persoon is bereid om €7 of meer te betalen. De modus is een prijs van tussen de €1 en €3.

Discussie/Conclusie

Huidig bezorgsysteem

Mensen zijn meer tevreden dan neutraal over het huidige bezorgsysteem. Op basis hiervan zou je dus niet meteen een nieuw bezorgsysteem ontwikkelen. Echter, wanneer je vraagt welke factoren ze graag verbeterd zouden zien, wordt mobiliteit het vaakst genoemd (59 van de 76 participanten noemt dit). Voor ons bedachte bezorgsysteem is dit ook de belangrijkste factor: niet meer thuisblijven voor een pakketje. Dit zou dus suggereren dat met betrekking tot het mobiliteit-aspect ons idee een verbetering zou zijn ten opzichte van het huidige bezorgsysteem.

Ook in factoren die de participanten zelf konden noemen, werden erg vaak factoren genoemd die ook te maken hadden met de mobiliteit. Er werd bijvoorbeeld genoemd dat de tijdindicatie altijd erg ruim is, het is niet mogelijk om een tijd aan te geven, het is niet flexibel en de bezorgtijden komen niet overeen met de levertijd. Al deze factoren worden opgelost met ons drone-bezorgsysteem. Je kunt hierbij zelf een tijdstip aangeven waarop het pakketje bezorgd wordt en het pakketje wordt op jouw locatie bezorgd, dus je hoeft niet thuis te blijven. De drone wacht op jou, in plaats van dat jij thuis op een pakketje wacht.

De factor kosten werd ook vrij veel aangeklikt, maar die zullen met ons drones-bezorgsysteem niet lager worden. Dit kan gevonden worden in de commerciële analyse. De kosten-factor kan dus niet verbeterd worden ten opzichte van het normale bezorgsysteem.

De snelheid-factor werd hierna het vaakst aangeklikt als factor die verbeterd kon worden, alhoewel snelheid ook het vaakst werd genoemd als factor die mensen juist goed vonden aan het huidige bezorgsysteem. Het is dus vrij belangrijk dat een pakketje snel bezorgd wordt. Dit pakken wij met ons bedachte prototype ook aan: het doel is om het pakketje binnen een half uur te kunnen leveren.

De factoren veiligheid en privacy hoefden niet in het huidige bezorgsysteem verbeterd te worden, maar zouden natuurlijk nog wel belangrijke aspecten kunnen zijn in ons nieuw-bedachte bezorgsysteem.

Een andere factor die genoemd werd was het feit dat participanten pakketjes van hun buren krijgen en daar dan op dat moment verantwoordelijk voor zijn. Wanneer een drone het pakketje bezorgd, is dit niet meer nodig.

Nieuw bezorgsysteem/Drones

Zoals al eerder is vermeld is het niet heel duidelijk of mensen wel of geen behoefte hebben aan een nieuw bezorgsysteem. Dit zou kunnen komen door de niet-concrete vraag. Deze vraag is dan ook minder van belang dan de volgende: “Hoe acceptabel zou u het vinden wanneer uw pakketje door een drone (een onbemand luchtvaartuig) zou worden bezorgd?” De 3 mensen die hierop hebben geantwoord dat ze het zeer onacceptabel zouden vinden, zullen naar alle waarschijnlijkheid ons bezorgsysteem niet gebruiken. Van een deel van de 20 mensen die het onacceptabel vinden, wordt verwacht dat ze het bezorgsysteem met drones toch wel zouden gebruiken. Deze verwachting is er omdat een aantal van deze 20 mensen aangeven het onacceptabel te vinden omdat ze niet weten wat het precies inhoudt en een aantal eisen hebben. Aangezien deze eisen meestal ook voorwaarden zijn waar we zelf aan willen voldoen, wordt dit verwacht.

De redenen die gegeven worden waarom de drone (zeer) onacceptabel is als bezorgsysteem, bevestigen de voorwaarden die wij zelf al gesteld hadden. Veiligheid, privacy en wetgeving waren onze hoofdzaken. Wetgeving is voor de participanten niet een hele relevante zaak. Veiligheid en privacy worden een aantal keer (niet letterlijk) genoemd.
Een aantal praktische problemen die de participanten noemen zijn al opgelost in ons systeem, bijvoorbeeld het probleem dat een pakketje door iedereen aangenomen zou kunnen worden. Dit wordt bij ons systeem opgelost door de NFC-authenticatie. Een ander probleem dat genoemd wordt is dat de GPS-locatie nodig is om een pakketje bij iemand te bezorgen, wat voor deze persoon niet gewenst is. Dit probleem wordt verder behandeld op de privacy pagina.

Ook de mensen die neutraal over het drone-bezorgsysteem zijn, zouden er een meer positieve mening over hebben wanneer een aantal problemen en onzekerheden opgelost zouden zijn. Daarnaast gaan de mensen met een positieve mening er vanuit dat het een foutloos systeem is. Er is dus zeker de voorwaarde dat het systeem gronding onderzocht en getest moet zijn voordat het in gebruik wordt genomen. Alle problemen moeten opgelost zijn en aan (bijna) alle eisen moet worden voldaan voordat mensen het nieuwe bezorgsysteem met drones zullen accepteren.

Kosten

De meeste mensen zijn bereid om voor een pakketje dat binnen 1 dag bezorgd wordt tussen de €1 en €3 te betalen. In de commerciële analyse is te zien dat het scenario met tele-operated drones dan te duur zou zijn volgens de participanten, aangezien de prijs hier per bezorging €21 zou zijn. Een scenario met autonome drones zou wel een goede prijs hebben, aangezien de €2 die gevraagd wordt tussen de €1 en €3 ligt. Er zijn dan toch nog 24 van de 82 participanten die niet bereid zijn om deze pakketdienst te gebruiken, aangezien zij bereid zijn om minder dan €1 te betalen voor een bezorgd pakketje binnen 1 dag. Echter, het is de vraag of zij dan überhaupt wel een pakketje kunnen laten bezorgen voor een prijs minder dan €1, kijkend naar de bezorgprijzen van andere bedrijven in de commerciële analyse.