PRE2 Groep1

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Flexible Drone Delivery

Terug: Project Robots Everywhere (0LAUK0)


Drone Delivery
Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek


Groepsleden

Doelstelling

Is het mogelijk om met bestaande technologieën persoonlijke pakketjes op korte termijn te bezorgen, lettend op mobiliteit en veiligheid?

Ons idee is een bezorgservice waar men met een smartphone een artikel bestelt, waarna een drone naar hun GPS locatie toevliegt en het pakket aflevert nadat de persoon zichzelf heeft geïdentificeerd door middel van de NFC chip in hun smartphone.

Dit idee onderzoeken we van verschillende kanten en werken we uit geïnspireerd door het USE-principe (User, Society, Enterprise):

 • Het User-aspect onderzoeken we door de mate van interesse vanuit de Society voor deze service te peilen door middel van een opiniepeiling, uit deze enquête komen waarschijnlijk enkele punten die gebruikers belangrijk vinden en waar we ook rekening mee willen houden in ons prototype
 • Het Society aspect onderzoeken we middels een literatuurstudie naar de ethische kwesties die aan bod komen en een opiniepeiling over deze kwesties, ook bekijken we de huidige wetgeving en speculeren we over enkele mogelijke verbeteringen
 • We doen een kostenanalyse naar de realiseerbaarheid en financiële haalbaarheid van deze service als Enterprise-aspect
 • We bouwen een prototype waar we de User-aspecten mee verifiëren en om de haalbaarheid van het idee te beargumenteren

Wekelijkse updates

Week 1

 • Deze week hebben we de groep gevormd en ons onderwerp gekozen
 • We hebben een presentatie gemaakt waarin we ons projectidee presenteren

Meer

Week 2

 • Deze week hebben we ons projectidee en plan van aanpak gepresenteerd. Op basis van deze presentatie hebben we feedback gekregen
 • Verder hebben we deze week de wiki opgezet en een planning gemaakt voor de rest van het project, de planning wordt tijdens de meeting van week 3 gepresenteerd
 • We zijn ook begonnen met het literatuuronderzoek en het maken van de enquête
 • Ook hebben we een presentatie gemaakt waarin we onze planning voor de rest van het project uiteenzetten

Meer

Week 3

 • We hebben ons definitieve plan en onze planning gepresenteerd, hier hebben we wat feedback op gekregen
 • We hebben de onderdelen voor ons prototype bijeen gezocht, de Parrot 2.0 drone hebben we gekregen en uitgetest en verder hebben we de overige onderdelen besteld
 • De volgende week gaan we verder met onderdelen zoeken en testen
 • Verder hebben we gewerkt aan het literatuuronderzoek

Meer

Week 4

 • We hebben de NFC en WiFi shields ontvangen en uitgetest
 • We zijn begonnen aan een Android applicatie die moet communiceren met de arduino
 • We zijn begonnen aan de software voor de arduino die moet communiceren met de drone en de Android app
 • We zijn begonnen met de resultaten van de enquête uit te werken
 • We hebben een uitgebreide commerciële analyse voor ons idee gemaakt

Meer

Week 5

Meer

Week 6

Meer

Week 7

 • Prototype afgerond
 • Eindpresentatie gemaakt

Meer

Week 8

 • Eindpresentatie
 • Feedback
 • Wiki afmaken

Meer