Uitbreidingen

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

PRE_Groep3

mogelijke uitbreidingen/verbeteringen zijn:

- lessen om het verhaal heen maken

 Één van de tips die wij kregen was het uitbreiden van ons idee in les verband. Op deze manier zouden de kinderen ook meer leren over wat gebaren zijn en wat ze doen in andere situaties
 dan die van het verhaal, ook kan de leraar op deze manier beter inzicht krijgen in hoe ver de kinderen zijn in de ontwikkeling met betrekking tot het gebruik van gebaren.

- schrijver/docent verhaal laten schrijven

 Een opmerking die wij van verschillende kinderen kregen was dat het verhaal niet spannend genoeg was. door een proffesionele schrijver dit te laten doen is er meer zekerheid dat het 
 verhaal een betere spanningsopbouw zal hebben en de kinderen hierdoor ook nog eenvoudiger de aandacht erbij kunnen houden. Ook zou een docent dit kunnen doen omdat zij beter weten wat
 er speelt in de klas en dus een verhaal kan maken dat betrekking heeft op het gebeuren in de klas wat het voor de kinderen makkelijker maakt om de verbanden te leggen(autisten leggen 
 kunnen namelijk moeilijker de vertelde verhalen voor zich zien als zij dit zelf niet hebben meegemaakt).

- extra bewegingen (bijv. weerbaarheid)

 Er zijn natuurlijk maar een paar gebaren voor het eerste verhaaltje gemaakt, dit zal uitgebreid moeten worden naar mate er meer verhaaltjes komen. Een suggestie die wij kregen van de
 lerares op de Kentalis school was het maken van gebaren die de weerbaarheid van de kinderen zou verbeteren (zoals stop, hou op, niet meer doen gebaren). Dit is iets wat de kinderen vaak 
 lastig vinden en komt nog welleens voor (tijdens het spelen op school etc.)

- ouders thuis laten oefenen

 Het thuis oefenen gebeurt ook al met de therapieën die in nijmegen worden gedaan omdat de kinderen zo ook leren de handelingen, in dit geval gebaren, ook buiten het omgaan met de robot
 te gebruiken. 

- testen/vragen of er ook daadwerkelijk een effect is voor de kinderen

 Vanwege de relatief korte tijd voor dit project en de lange tijd die nodig is om een effect te kunnen waarnemen bij de ontwikkeling in autistische kinderen hebben wij dit nu niet kunnen
 doen. Uiteraard is het wel de bedoeling dat als dit langer gebruikt zou worden er wordt gekeken of de kinderen er ook daadwerkelijk baat bij hebben.