Toestemmingsformulier

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

PRE_Groep3Beste ouder/verzorger,


Wij zijn studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven en wij zijn bezig met een project. Wij willen proberen om met behulp van een robot NAO het gesticuleren van kinderen met een taal/spraakprobleem te stimuleren. Volgens onderzoek hebben deze kinderen in het algemeen meer moeite met het gebruiken van (passende) spraak ondersteunende gebaren. De NAO robot wordt al bij verschillende therapievormen ingezet, omdat al bewezen is dat de robot kan helpen bij therapieën met autistische kinderen. In ons onderzoek laten we de NAO robot een klein, sprookjesachtig verhaaltje vertellen aan de kinderen. Bij dit verhaaltje gebruikt de robot bij sommige woorden een passend gebaar. Wij willen vragen aan de kinderen om deze woorden en dit gebaar te herhalen. Hiermee proberen we om voor de kinderen een duidelijke connectie te leggen tussen de spraak en het gebaar. Tijdens het onderzoek willen wij graag beeldopnamen maken, die wij enkel zelf gaan gebruiken om de onderzoeksresultaten te analyseren. Deze beeldopnamen worden niet gepubliceerd of op internet gezet.

Graag willen wij uw toestemming vragen om dit onderzoek uit te voeren.


Met vriendelijke groet,

Rachel Loop

Eusebio Edua-Mensah

Jordie Kolkman

Joey Verhoeven

Margot Neggers

Ik, ouder/verzorger van ………………………………………………………………, geef WEL/GEEN (doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming om mijn kind te laten deelnemen aan het onderzoek van de studenten van de TU/e.