Questions for caregiver and patient

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

These interview questions are given in dutch as they have been asked in dutch.

Questions for caregiver version 1:

1. Hoe lang werkt u al in de zorg?

2. Hoeveel ervaring heeft u met het verplaatsen van cliënten uit bed?

3. Ervaart u het tillen als een lastig en zwaar onderdeel van uw baan?

4. Wat komt er, buiten het fysieke gedeelte, nog meer bij het optillen van een cliënt kijken?

5. Maakt u wel eens gebruik van een tillift, zo ja, welk type?

6. Hoe ervaart u het gebruik van de tillift?

7. Welke onderdelen van het proces maken tillen lastig voor u?

8. Hoe is de interactie tussen u en de cliënt?

9. Hoe gaat u ermee om als de cliënt angstig wordt?

10. Waaraan herkent u dat een cliënt angst ervaart?

11. In hoeverre is sociale interactie van belang?

12. Is er behoefte vanuit uw kant voor een tillift die de cliënt meer kan geruststellen?

13. En als deze weet wanneer de cliënt pijn ervaart zich hierbij kan corrigeren?

14. Wat zijn voor u de voordelen van de huidige tillift?

15. Wat kan er volgens u verbeterd worden aan de huidige tillift?

16. Heeft u moeite met het rijden met de tillift? Gebrekkig zicht?

→ Wat zou u ervan vinden als de tillift ondersteunt wordt met camera’s voor het navigeren?

→ Wat zou u ervan vinden als de tillift zelf kan navigeren en obstakels kan ontwijken?

17. Zou u het handig vinden als de tillift u bepaalde informatie kan geven? Als ja, wat voor informatie? Bijv. gewicht kunnen wegen….

Questions for caregiver version 2:

1. Hoe lang werkt u al in de zorg?

2. Hoeveel ervaring heeft u met het verplaatsen van cliënten uit bed?

3. Maakt u gebruik van zowel een actieve als een passieve tillift? Zo ja, welke heeft op het huidige moment de meeste verbeterpunten/bij welke treden de meeste problemen op?

4. Hoe ervaart u het gebruik van de tillift?

5. Welke onderdelen van het proces maken tillen en verplaatsen lastig voor u?

6. In hoeverre is sociale interactie van belang?

7. Op welke momenten tijdens het hele proces (tillen en verplaatsen) is er weinig tot geen contact tussen u en de patiënt? (Is er verschil tussen til- en verplaatsproces?)

8. Is er behoefte vanuit uw kant voor een tillift die de cliënt meer kan geruststellen?

→ bijv. mimiek aflezen en seintje geven als er iets is (facial recognition)

→ Oogcontact met verzorger via beeldscherm (360 graden camera)

→ Beeldscherm die handelingen beschrijft, vertelt, animatie etc..

9. Hoe verloopt het transport proces? (houding patiënt ten opzichte van verzorger)

10. Heeft u moeite met het rijden met de tillift? Gebrekkig zicht?

→ Wat zou u ervan vinden als de tillift ondersteunt wordt met camera’s voor het navigeren? (bij transport)

→ Wat zou u ervan vinden als de tillift zelf kan navigeren en obstakels kan ontwijken?

→ Wat zou u ervan vinden als de tillift een motor heeft/beter te besturen/duwen valt?

11. Zou u het handig vinden als de tillift u bepaalde informatie kan geven? Als ja, wat voor informatie? Bijv. gewicht kunnen wegen…

12. Wat zijn voor u de voordelen van de huidige tillift?

13. Wat kan er volgens u nog meer verbeterd worden aan de huidige tillift?

Questions for patient:

1) Hoeveel ervaring heeft u met de tillift? (van en naar welke locatie?)

2) Hoe ervaart u het tillen door de tillift?

3) Bent u wel eens bang/angstig tijdens het tilproces?

4) Bent u tevreden over de tillift of niet? Wat is er bijvoorbeeld fijn of juist vervelend etc?

5) / Wat zijn voor u de voor- en nadelen van de tillift?

6) (Maakt u liever gebruik van de tillift om verplaatst te worden of vindt u het fijner als verzorgers het tilwerk verrichten?)

7) Hoe is de interactie tussen u en de verzorger bij het tilproces?

8) Vindt u de sociale interactie met de verzorger van belang/belangrijk tijdens het tilproces?

9) Wat zou u ervan vinden als de tillift (meer) autonoom zou werken? (dus verzorger niet bij hele tilproces nodig)

10) Wat zou u ervan vinden als de tillift zelf voor de sociale interactie tijdens het tilproces kan zorgen (u op uw gemak stellen, uitleg geeft over wat er gaat gebeuren etc.)

11) -->En op uw signalen kan inspelen als iets bijvoorbeeld niet prettig voor u verloopt? (verkeerde houding, drukt op zere plek etc.)

12) Wat kan er volgens u verbeterd worden aan de huidige tillift?