PRE2 Groep2

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search


Project overzicht

Wij hebben ervoor gekozen om in ons project te kijken of met behulp van speciaal hiervoor uitgeruste drones het mogelijk is om bij een situatie waarbij er rook in een tunnel/gang staat slachtoffers sneller te vinden (en dus te redden). In een dergelijk scenario komt het al snel voor dat het moeilijk tot onmogelijk is voor reddingswerkers om zelf te verkennen. Wij willen hier een oplossing voor vinden.

Leden

  • Jelte Borsboom
  • Merlijne Geurts
  • Linde Koning
  • Koen Tange

Scenario beschrijving

Door een ramp is er rookvorming in een tunnel, hierdoor is het zicht belemmerd. Er liggen slachtoffers in de tunnel, maar het is zeer risicovol voor reddingswerkers om de tunnel in te gaan. In plaats van het zoeken naar slachtoffers over te laten aan reddingswerkers wordt er een drone ingezet die uitgerust is met een RFID antenne en infrarood sensoren. Door te zoeken naar RFID chips en dit te combineren met de readings van de IR sensoren bepaalt de robot de kans dat er zich een mens bevindt. Dit wordt doorgegeven aan de reddingswerkers, waarna er een route bepaald kan worden die zoveel mogelijk (potentiele) slachtoffers afgaat, en de reddingswerkers de tunnel in kunnen gaan om deze te redden terwijl ze zichzelf zo min mogelijk in risicovolle situaties bevinden.

Onderzoeksvraag

Hoe is het mogelijk om een mens te detecteren, door middel van een combinatie van RFID en een infrarood sensor, in een omgeving waarbij het zicht belemmerd is?

DeelvragenVoorlopige planning

Literatuur onderzoek

Experiment

Protocol rampsituaties

Ethiek onderzoek

Wiskundig model

Conclusie

Weekoverzicht

Week 1

Onderwerp uitkiezen; Algemene informatie reddinsrobot, sensoren en bewegings detectie

Week 2

Concept project presentatie; Informatie detecteren mensen

Week 3

Uiteindelijk project presentatie; informatie bestaande technieken, te ontwikkelen technieken en belanghebbende

Week 4

Onderdelenlijst; Sensor fusie; Ethiek onderzoek

Week 5

Ethiek onderzoek

Week 6

Experiment; Ethiek onderzoek

Week 7

Conclusies experiment; Ethiek onderzoek

Week 8

Logboek

Google Spreadsheets logboek