PRE2015 1 Groep3 new

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search


Team + Planning

Dit zijn de leden van het team:

Dennis Brons 0840089 d.brons@student.tue.nl

Florijne Merton 0861478 f.p.w.merton@student.tue.nl

Karsten Paulussen 0870509 k.paulussen@student.tue.nl

Leroy Visser 0842020 l.visser@tue.nl

Bart van der Vecht 0843399 b.v.d.vecht@student.tue.nl

Benjamin van Lierop 0856447 b.j.f.v.lierop@student.tue.nl

0LAUK0_2015_03_Planning: hier vind je de planning en de presentaties.

PRE2015 1 Groep3_new: Planning

Inleiding

Wat is het probleem? + onze oplossing (drones vs camera)


History / ontwikkeling

Buurtpreventie is het door bewoners van een woonwijk/buurt laten controleren op onregelmatigheden. Deze punten geven zij dan door aan onder andere de politie, brandweer, of andere instanties. Lopers zijn meestal herkenbaar gekleed en is geheel vrijwillig. [1]

Historie

Buurtpreventieteams zijn opgericht naar het voorbeeld van “Neighbourhood Watches”. Deze projecten waren een antwoord op een vloedgolf aan kleine criminaliteit. “Neighbourhood Watch” is een vorm van buurtpreventie waarbij buurtbewoners zich inzetten voor de veiligheid van hun buurt. Het concept “Neighbourhood Watch” betekent vrij vertaald: Buurtwacht. [2]

Het Amerikaanse “Neighbourhood Watch” systeem ontstond in rond 1970 toen een Amerikaanse vrouw in Queens, New York werd verkracht en vermoord zonder dat omstanders ingrepen. Groepen lokale bewoners organiseerden zich om hun buurten te surveilleren. Dit waren de eerste “Neighbourhood Watches”. [3]

Over de jaren is uit meerdere onderzoeken gebleken dat Neighbourhood Watches bijdragen aan een veiligere buurt en een daling van criminaliteit.[4][5] Zodoende zijn ze bijna 50 jaar later nog steeds actief.

Nederland

Doel van buurtpreventieprojecten is het vergroten van het informeel toezicht. Daarmee neemt de sociale controle toe, wat bijdraagt aan de subjectieve en objectieve veiligheid. Projecten kunnen eventueel worden uitgebreid met woon- en leefregels. Daarbij kan corrigerend worden opgetreden aan de hand van gezamenlijk opgestelde woon- of leefregels. Hierdoor neemt de overlast af en de leefbaarheid toe.[6]

Tegenwoordig kan het buurtwachtconcept worden uitgebreid door middel van een sociaal netwerk waarin de buurtbewoners kunnen aangeven wanneer zij onregelmatigheden opmerken. Denk hierbij aan een app als Cilivant.[7]

Drones in buurtwacht

In de Verinigde Staten, dat hoog staat in drone technologie, worden drones steeds talrijker. Een man[8] heeft een drone commandocentrum gebouwd waarmee hij kan optreden als "Neighbourhood Watch".

Design van de drone

Hoe moet de drone eruit zien? Welke technologie bestaat er ...?


Wetgeving/society

Wat zegt de wetgeving omtrent drones, wat moet er veranderen? Wie wordt er verantwoordelijk voor de drones (overheid,buurtwachten)

Wetgeving bestuurde drones[9][10][11]

Recreatief/privé-gebruik

 • Vliegen met drones valt onder regelgeving voor vliegen met modelvliegtuigen. (modelvliegtuig: < 25kg)
 • Vanaf de grond moet er tijdens gehele vlucht goed zicht zijn op drone.
 • Niet in directe omgeving van luchthavens.
 • Niet toegestaan boven bebouwing, wegen of spoorlijnen te vliegen.
 • Vliegen met drone alleen toegestaan bij daglicht.
 • Maximale vlieghoogte: 120m.
 • Toegestaan om opnamen te maken (behalve van militaire bases of luchthavens).
 • Er hoeft geen hoogtemeter worden gebruikt.

Zakelijk gebruik

 • operator moet certificaat hebben:
  • operator heeft brevet
  • drone voldoet aan luchtwaardigheidscriteria
  • operator heeft goedgekeurde operations manual
 • minimaal 150 meter afstand van mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing en wegen

Vanaf 1 oktober 2015

 • Onder 4kg: maximaal 50m hoog, niet verder dan 100m van je vandaan.
 • Boven 4kg: ongeacht particulier of zakelijk gebruik, valt onder regelgeving commerciële voertuigen, dus een brevet en vergunning is nodig.

Wetgeving autonome drones

 • Geen wetgeving vindbaar.

Willen de mensen dit ? Onderzoek

Er worden twee onderzoeken gedaan naar wat bestaande buurtwachten en de bevolking in het algemeen vinden van een drone als buurtwacht.

Dus de twee belangrijke vragen zijn?

1) Hoe staan bestaande buurtwachten tegenover een drone in hun plaats? goede oplossing?... (Groep03_interviews)

2) Willen mens in hun buurt een drone als buurtwacht (Enquête Groep 3)

Nadat men de data heeft verzameld gaat men deze analyseren. Er worden hieruit twee verslagen geschreven die later in onze uiteindelijke discussie gebruikt kunnen worden.

Gevolgen/verwachting

Wat verwachten wij dat de gevolgen zijn van deze drone.

links

Neighbourhood watch [9]

buurtinformatiesysteem [10]

Artikel over emotieherkenning en camera's op stratumseind die "misdaden voorspellen" [11]

Buurtwacht in nederland[12]

References

 1. Doelstelling en geschiedenis buurtpreventie [1]
 2. Doelstelling en geschiedenis buurtpreventie [2]
 3. Queens, nightmare on austin street [3]
 4. Onderzoek naar effectiviteit buurtwacht in Australië [4]
 5. Onderzoek naar effectiviteit buurtwacht in Noord Ierland[5]
 6. Buurtpreventie [6]
 7. Digitale buurtwacht [7]
 8. ​Personal Big Brother: US man wants drones for neighborhood watch [8]
 9. http://www.drones.nl/wetgeving/
 10. http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/geldigheidsdatum_01-07-2015
 11. http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z08202&did=2015D16685