Opening(morfologie)

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Opening (morfologie)

Opening is een morfologische bewerking, welke bestaat uit het toepassen van erosie, en vervolgens dilatatie.

Door erosie worden dunne lijnen en geïsoleerde pixels verwijderd, waardoor de ruis afneemt. Vervolgens worden door middel van dilatatie de gaten in blobs opgevuld en de randen worden afgerond.

Door deze handelingen achtereenvolgend toe te passen worden de nadelen van de erosie gedeeltelijk te niet gedaan.