Logboek

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Terug: PRE_Groep2Datum Tijd Beschrijving Wie?
1 sept 1 uur Inleidend college met uitleg van het project Meike + Suzanne + Iris + Floor
1 sept 1 uur Onderwerp bedenken in college Meike + Suzanne + Iris + Floor
2 sept 4 uur Bronnen zoeken over technieken waarmee je kunt schrijven zonder je handen (dus met ogen of hersenen) Iris
2 sept 3 uur Bronnen zoeken over emoties in stemgeluid (en toegepast in robots) Suzanne
3 sept 4 uur Bronnen zoeken over in hoeverre op dit moment techniek ontwikkeld is om robots te laten spreken. Floor
3 sept 4 uur Bronnen zoeken over voice-cloning Meike
4 sept 6 uur Bronnen delen en bespreken wat we willen en wat we gaan doen Meike + Suzanne + Iris + Floor
5 sept 30 min Afspraak met Raymond Cuijpers om vragen te stellen over mogelijkheden Meike + Iris + Floor
5 sept 4 uur Uiteindelijk idee vastleggen en presentatie voor maandag voorbereiden Meike + Iris + Floor
6 sept 1 uur Artikel over emoties gelezen en aan presentatie gewerkt Iris
6 sept 15 min Suzanne gebeld voor een update over vrijdag Meike
7 sept 20 min Uitleg van de slides verbeterd en onderzoeksvraag verbeterd Floor
7 sept 75 min Gezocht naar bronnen over kenmerkende aspecten van emoties in spraak Suzanne
7 sept 45 min Artikel over emoties gelezen en wiki verbeterd Meike
8 sept 30 min Presentatie voorbereid Iris
8 sept 1,5 uur Bronnen gezocht Suzanne
8 sept 2 uur College met presentaties Meike + Suzanne + Iris + Floor
8 sept 2 uur Vergadering: feedback, algemene actiepuntjes, vaste dagen voor meetings afspreken en klein plan maken. Meike + Suzanne + Iris + Floor
8 sept 30 min Wiki week 1 opgeschoond en duidelijk neergezet Floor
8 sept 1 uur Bronnen gezocht over text-to-speech systemen en informatie over Amigo Iris
8 sept 1 uur Functies van Nao op gebied van spraak opgezocht Floor
9 sept 10 min Feedback presentatie maandag 8 september aangevuld Floor
9 sept 2 uur Bronnen gezocht Suzanne
9 sept 4 uur TTS systemen gezocht, gekozen en verdiept. Oa in matlab Floor + Iris
9 sept 1,5 uur Artikelen emoties in spraak gezocht Meike
9 sept 30 min Artikel over emoties gelezen die Suzanne heeft gevonden Floor
10 sept 90 min In Matlab gewerkt met pitch en spreeksnelheid. Iris
10 sept 1 uur Artikelen die gisteren gevonden zijn gescand op relevantie. Meike
10 sept 1 uur Bronnen verwerkt en de wiki bij gewerkt Suzanne
11 sept 2 uur Artikel Prosody and Speaker State: Paralinguistics, Pragmatics, and Proficiency gevonden, gelezen en uitleg op de wiki gezet Meike
11 sept 6 uur Voortgang bespreken, andere invalshoek op het onderzoek Meike + Iris + Floor + Suzanne
11 sept 3 uur Zeer uitgebreide planning op wiki gezet (Planning groep 2) Floor
11 sept 2 uur Design van de planning voor de presentatie gemaakt Floor
12 sept 2 uur en 15 min Bronnen gezocht over onze nieuwe invalshoek. Iris
12 sept 15 min Uitkomst bijeenkomst donderdag 11 september op wiki gezet Meike
12 sept 30 min Milestones en deliverables vastgesteld en aan presentatie gewerkt Meike
13 sept 3 uur Presentatie gemaakt en op wiki gezet Meike
13 sept 1 uur Begonnen aan overzicht kenmerken emoties + waardes Meike
13 sept 2 uur en 30 min Overzicht kenmerken emoties + waardes afmaken Suzanne
14 sept 5 uur Overzicht kenmerken emoties + waardes afmaken Suzanne
15 sept 1 uur 30 min Feedback vorige week en de planning doornemen van deze week. Meike + Iris + Floor + Suzanne
15 sept 2 uur Presentaties Meike + Iris + Floor + Suzanne
15 sept 4 uur Nieuw TTS programma gezocht die geen aanpassingen heeft aan de stem en Matlab functies aangepast Iris + Floor
15 sept 15 min Feedback presentatie maandag 15 september in week 2 gezet. Floor
16 sept 5 uur en 15 min Opties om aspecten van de robotstem aan te passen uitgezocht Floor + Iris
16 sept 1 uur en 30 min. Onderzoek naar de beste manier voor het uitwerken van de enquetes Suzanne
17 sept 3 uur Bronnen gezocht over persuasiveness en op wiki gezet Meike
17 sept 4 uur Uitwerken opzet voor de enquetes Suzanne
18 sept 5 uur Group meeting waarbij we het idee van de survey hebben bedacht en elkaar hebben verteld wat we deze week hebben gedaan. Floor + Iris + Suzanne + Meike
18 sept 1,5 uur De definitieve zinnen bekijken hoe we dit aan moeten pakken Floor + Iris
18 sept 2 uur Opzet van survey bedenken en uitwerken Suzanne + Meike
19 sept 8 uur Robotstem opnemen en bewerken. Het is nu klaar: File:Robotstemmen.zip Iris + Floor
20 sept 3 uur Mogelijkheden online enquêtes uitzoeken. Meike
20 sept 5 uur Uitwerken definitieve versie van de enquetes Suzanne
20 sept 1 uur en 30 min. Overleg over de enquetes via Skype Suzanne + Meike
22 sept 2 uur Enquête opzet bespreken / voortgang bespreken Suzanne + Meike + Iris + Floor
22 sept 1 uur Coach meeting Suzanne + Meike + Iris + Floor
22 sept 1 uur Feedback sessie Suzanne + Meike + Iris + Floor
23 sept 1,5 uur Geluidsfragmenten op YouTube zetten Floor
23 sept 1 uur Power-analyse gedaan. Iris
24 sept 30 min Bespreken wat we gaan doen met het aantal participanten Floor + Iris + Suzanne + Meike
25 sept 1 uur en 30 min Bespreking met Raymond en nabespreking. Iris + Meike
25 sept 1 uur en 30 min Bespreking voortgang. Iris + Meike + Floor + Suzanne
25 sept 45 min Wiki bijgewerkt. Iris
26 sept 1 uur Bespreking enquete. Suzanne + Meike
26 sept 3 uur en 45 min. Enquete in google docs zetten. Meike
26 sept 6 uur Extra zinnen gemaakt. Floor + Iris
26 sept 15 min Wiki bijgewerkt. Iris
26 sept 15 min Extra zinnen op youtube gezet. Floor
27 sept 3 uur Godspeed vragenlijst voor het einde van de enquete opgesteld en verder gewerkt aan enquete in Google docs. Meike
27 sept 15 min Questionnaire tot nu toe checken en kijken voor verbeteringen Floor
27 sept 5 uur Een gedeelte van de questionnaire gemaakt in google docs Suzanne
28 sept 30 min Feedback questionnaire geven Floor
28 sept 3 uur Godspeed vragenlijst in enquete op Google docs verwerkt. Meike
28 sept 4 uur Pilot study gedaan met mijn ouders en dit geevalueerd Suzanne
28 sept 1 uur Overleg over de enquête Meike + Suzanne
28 sept 15 min Mail van Acapelabox bekijken en informatie verwerken Floor
28 sept 30 min Feedback questionnaire Iris
29 sept 3 uur Bespreken voortgang, persoonlijke feedback geven en questionnaire verbeteren Iris + Meike + Floor
29 sept 30 min Coach meeting Iris + Meike + Floor
29 sept 1 uur en 30 min Filmpjes opnieuw uploaden op YouTube omdat niet alles goed was gegaan vorige keer. Floor
29 sept 1 uur en 30 min Verschillende versies van questionnaires gemaakt. Iris
29 sept 30 min Checken of alle filmpjes kloppen in de 4 verschillende questionnaires. Floor
29 sept 1 uur en 30 min. Enquetes nog eens nalopen, vragen aangepast en schoonheidsfoutjes weggewerkt. Meike
29 sept 45 min Enquetes nog eens nalopen, en foutjes eruit gehaald. Iris
30 sept 1 uur en 30 min Mensen uitnodigen voor enquete. Iris
30 sept 2 uur Mensen uitnodigen voor enquete. Floor
30 sept 2 uur Mensen uitnodigen voor enquete. Meike
30 sept 3 uur en 30 min Doorkijken van de enquetes en mensen uitnodigen voor enquete Suzanne
1 okt 30 min Reminders voor de enquete sturen en naar verzamelde data gekeken. Iris
2 okt 5 uur Naar data gekeken en analyse uitgedacht. Meike + Floor + Suzanne + Iris
2 okt 1 uur Procedure geschreven. Meike + Iris
3 okt 1 uur Aan design gewerkt (methode) Meike
3 okt 30 min Herinnering sturen naar mensen voor het invullen van de questionnaire. Floor
3 okt 6 uur en 30 min 'Participants' schrijven en data coderen. Iris
3 okt 2 uur Mensen herinnerd aan het invullen van de enquete en een opzet gemaakt voor de inleiding Suzanne
4 okt 1 uur en 50 min Design (methode) afgemaakt en opzet onderzoek 2.0 (week 4) bijgewerkt. Meike
4 okt 2 uur en 15 min Verder gewerkt aan de inleiding en nieuwe mensen proberen te benaderen voor het invullen van de enquete. Suzanne
4 okt 1 uur en 30 min Data coderen Iris
4 okt 3 uur Eerste versie van de inleiding afgemaakt en op de wiki geplaatst Suzanne
4 okt 45 min Methode doorgelezen en laatste participant gezocht Iris
5 okt 3 uur Methode (materials) eerste deel gemaakt Floor
5 okt 6 uur Coach meeting, data coderen. Floor + Meike + Iris + Suzanne
5 okt 1 uur en 30 min. Data codering controleren Floor + Meike
6 okt 1 uur en 30 min. Methode (materials) afgemaakt Floor
6 okt 15 min. Methode (design) aangepast en bron toegevoegd aan inleiding. Meike
6 okt 1 uur en 15 min. Codering checken Iris
7 okt 4 uur en 45 min. Alle taken van dinsdagochtend uitgevoerd. Zie Week 6 Floor + Meike + Iris
8 okt 6 uur en 30 min Alle taken van woensdagavond uitgevoerd en een begin gemaakt aan taken van donderdagmiddag. Zie Week 6 Floor + Meike + Iris + Suzanne
9 okt 6 uur Resultaten geschreven en begin aan discussie. Floor + Meike + Iris + Suzanne
9 okt 3 uur Introductie afgemaakt en de bronnenlijst/verwijzingen gemaakt Suzanne
13 okt 4,5 uur Meeting inclusief coach, feedback en nieuwe planning Floor + Meike + Iris + Suzanne
15 okt 5 uur en 30 min Discussie over conclusie/discussie en verder schrijven. Floor + Meike + Iris + Suzanne
16 okt 6 uur en 45 minuten Discussie afschrijven, wiki controleren en opschonen, grafieken verbeteren. Floor + Meike + Iris + Suzanne
16 okt 45 minuten Informatie van J. Lunenburg verwerken. Iris
17 okt 45 minuten Discussie nog een keer kritisch doorgelezen. Iris
17 okt 1 uur en 30 minuten Heel de samenvatting doorgelezen en verbeterd (ook nieuwe linkjes aangemaakt hierin). Floor
18 okt 3 uur en 30 minuten Eerste opzet van de presentatie gemaakt Suzanne
19 okt 20 minuten Presentatie doorgekeken en feedback gegeven. Iris
19 okt 20 minuten Feedback geven op presentatie. Floor
19 okt 6 uur en 30 minuten Presentatie afgemaakt en geoefend. Tevens de samenvatting doorgelezen en gecontroleerd. Suzanne
20 okt 2 uur en 30 minuten Presentatie geven aan naar andere presentaties luisteren Suzanne + Iris + Meike + Floor


Totaal aantal uren: 565 uur en 40 minuten