Eisen

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Voorafgaand aan het ontwerpproces worden enkele eisen opgesteld. De eisen die volgen uit de USE-aspecten zijn belangrijk om te voldoen aan de wens van ieder lid in USE.

USE Eisen

- De technologie moet voor meerdere sporten bruikbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is baldetectie die ook kan worden gebruikt bij tennis, hockey of andere balsporten. Het gaat hierbij dan voornamelijk over de positie van de bal en de lijnen van het veld.

- De scheidsrechter moet de spelers niet in de weg lopen.

- De robot moet niet kunnen worden gehackt of de software die de regels bepaald worden veranderd door andere partijen.

- De robot moet heel nauwkeurig kunnen ‘zien’ voor de bepaling van uitballen of overtredingen.

- De robot moet kunnen communiceren met de spelers en het publiek.

- De robot moet zo goedkoop mogelijk worden geproduceerd.

- De robot moet een besluit over bijvoorbeeld een overtreding kunnen verantwoorden.

- Het systeem moet zo goed als mogelijk worden beschermd tegen hacken en andere systeemmanipulaties. Voor de wedstrijd moet de software worden gepubliceerd zodat het publiek kan zien hoe de beslissingen worden genomen en er niets is veranderd in het systeem.

Technische Eisen

- De robotscheidsrechter (een drone om spelers niet in de weg te lopen) moet in de buurt van de bal blijven.

- Een camera boven het veld houdt overzicht waar de bal is en detecteert uitballen en goals en geeft deze door aan de scheidsrechter.

- De camera(s) boven het veld detecteren de posities van de spelers.

- De scheidsrechter stopt het spel bij overtredingen, goals, uitballen of andere situaties in de voetbalregeling door een signaal af te geven aan de spelers.

- De scheidsrechter neemt het besluit als er een vermeende overtreding door de camera wordt waargenomen.

- De drone vliegt op een constante hoogte boven het veld.Terug naar: PRE2015_2_Groep2