Doelgroup

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Terug: PRE_Groep5

Dat artikel over die kleren


Bron verwerking:The Impact of Human Likeness on the OlderAdults’ Perceptions and Preferences of Humanoid Robot Appearance*

Kerem Rızvanoğlu, Özgürol Öztürk, and Öner Adıyaman

Galatasaray University, Faculty of Communication, Ciragan Cad. No: 36 Ortakoy 34357 Istanbul, Turkey

  • Fong et al. (in [2]) proposed four types of social robots due to their appearance: Anthropomorphic, zoomorphic, caricatured, and functional robots.
  • Studies emphasized that human-likeness has an impact on understanding nonverbal communication. Therefore an anthropomorphic appearance in robot design is highly valued since it may provide a better interaction with users
  • Recent studies showed that older adults’ perceptions about a robot’s appearance were more likely to be shaped by their expectations than by past experiences with such technology [6].


http://journals.psychiatryonline.org/article.aspx?articleid=152932 http://psycnet.apa.org/psycinfo/2004-15428-000/


Doelgroep verantwoording:


Een psychologische identiteit wordt gevormd in een leeftijdsrange die loopt van ongeveer het 18e tot 25e leeftijdsjaar. Daarna staan de meeste denkbeelden die mensen hebben over het leven en alles daaromheen in grote lijnen vast. Natuurlijk is het mogelijk dat daar veranderingen in plaats vinden maar dit gebeurd minder heftig dan bij kinderen. [1]