AMIGO research

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Terug

4Achtergrondinformatie

AMIGO research

Figure 1: De AMIGO robot

Wij gebruiken de zorgrobot AMIGO zelf voor een van onze interacties met de proefpersonen. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat AMIGO bedoeld is om (later) als zorgrobot te fungeren. Deze robot geeft dus de perfecte weergave van wat robottechnologie in toekomst voor de zorg kan betekenen. Door onze doelgroep kennis te laten maken met AMIGO kunnen zij alvast nadenken over hoe zij eventueel AMIGO kunnen gebruiken in een later stadium van hun leven. AMIGO kan misschien nu niet zo heel veel betekenen voor de ouderen die in het zorgsysteem zitten, maar misschien wel voor onze proefpersonen. Daarom zal AMIGO zichzelf introduceren aan hun, en vervolgens laten zien wat hij al kan. In deze sectie zal iets worden verteld over AMIGO zelf.


AMIGO is de zorgrobot van “Tech United”[1]. Tech United is een team van de TU/e. Zij hebben onder andere ook de TURTLE’s gemaakt, en zijn aan het werk aan de humanoïde robot TUlip. Het team bestaat uit ongeveer 80 leden. De robots doen mee aan wedstrijden , zoals voetbalwedstrijden en RoboCup. Tech United is in 2005 opgericht door de TU in Eindhoven en Delft. AMIGO, in het bijzonder, doet mee aan de @Home league.

AMIGO staat voor Autonomous Mate for IntelliGent Operations. Hij is 1,5 meter groot, heeft twee armen en beweegt zich voort door middel van wielen. Deze techniek komt ongeveer overeen met die van de voetbalrobots. Op zijn hoofd heeft hij een Xbox kinect camera, waardoor hij zijn omgeving in zich kan opnemen. Het doel is om ouderen te helpen zodat zij bijvoorbeeld langer thuis kunnen wonen. AMIGO kan allerlei taken al uitvoeren, maar natuurlijk wordt er constant aan gewerkt.

AMIGO is onderdeel van het project RoboEarth. In dit netwerk kunnen robots allerlei gegevens uitwisselen met andere robots. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld objectherkenning, navigatie, handelingen en andere activiteiten die “nieuw” voor hun zijn. AMIGO kan zelfstandig contact maken met de RoboEarth-database om autonoom de benodigde instructies te downloaden om een bepaald product te serveren. Door zo’n netwerk willen ze robots in staat stellen om met onvoorziene omstandigheden om te gaan. Door al die gegevens te delen, leren robots van elkaar en reageren ze beter op nieuwe situaties.

Wat AMIGO allemaal qua taken al kan, is onder andere zich voorstellen en iets te drinken halen. Hij weet zelfs wanneer een blikje wel of geen cola is. Als hij een kamer binnenloopt, dan kan hij de hele kamer interpreteren zodat hij weet waar bepaalde voorwerpen liggen. Hij kan in noodsituaties aan mensen vragen of ze kunnen lopen en of ze de weg naar buiten weten. Hij kan objecten oppakken en opruimen. Hij kan een bestelling opnemen, en deze afhalen bij de chef. Vervolgens brengt hij het naar de klant. AMIGO kan mensen volgen, ook al staan er andere mensen in de weg. Hij kan van hoogte veranderen. En hij kan een infuuspaal dragen voor mensen. Dit is vooral handig in het ziekenhuis. Het belangrijkste is dat hij volledige kennis heeft van zijn omgeving en hij kan obstakels omzeilen.

Ondertussen heeft AMIGO al flink in de belangstelling gestaan. Hij heeft koningin Maxima bloemen overhandigd[2]. Dit was tijdens de RoboCup. Ook heeft hij haar later een drankje aangeboden. Hij heeft ook een paar dagen in de bieb rondgelopen op de TU [3]. Dit was vooral om te experimenteren hoe AMIGO omging met de steeds veranderende omgeving.

Tegelijkertijd zijn de bezig met de ontwikkeling van AMIGO 2. Dit is een variant van de oude AMIGO, maar deze zou meer kunnen bewegen en minder hobbelen[4].

Bronnen

[1] http://www.techunited.nl/nl/amigo

[2] http://www.ed.nl/regio/eindhoven/robot-amigo-mag-koningin-maxima-de-bloemen-aanbieden-1.3890479

[3] http://www.cursor.tue.nl/nieuwsartikel/artikel/amigo-slingert-zelfstandig-door-de-bibliotheek/

[4] http://www.cursor.tue.nl/nieuwsartikel/artikel/amigo-krijgt-een-vriend/