4Inleiding

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Terug

Verslag Groep 4

Inleiding

Het is lang bekend dat Nederland aan het vergrijzen is en dat men zich zorgen maakt over de toenemende vraag naar zorg voor ouderen [1]. Hierdoor ontstaat er een tekort aan zorg waarbij op verschillende manieren naar een oplossing gezocht wordt. Dit tekort heeft als nadeel dat het de kwaliteit van de zorg op een negatieve manier kan beïnvloeden. Een van de oplossingen voor dit probleem is ouderen zo lang mogelijk thuis laten, de gemeentes die hierin investeren worden beloond [2]. De vraag is natuurlijk hoe we het toenemende aantal ouderen van goede zorg kunnen blijven voorzien. Een van de oplossingen hiervoor zou het inzetten van robots kunnen zijn.

De robottechnologie is volop in ontwikkeling, tegenwoordig zijn er al de zogeheten “Smart Homes” bij ouderen in huis te vinden. “Het gaat om de Giraff-robot van VictoryaHome. De mobiele zorgrobot gaat gepaard met slimme apparaten zoals een bewegingssensor, valdetector, een automatische pillendoos én een smartphone-app voor familie en vrienden. Het doel van dit alles is het verbeteren van welzijn van mensen, zelfstandigheid, gezondheid en veiligheid – niet alleen voor senioren maar ook voor hun familie en vrienden. Concreet betreft het twee functies: de gezondheid en veiligheid in de gaten houden en sociaal contact bevorderen[3].”

Maar het idee van robots in de zorg gaat veel verder dan het monitoren van de ouderen. Er wordt in een hard tempo gewerkt aan robots die taken gaan overnemen van de zorgverleners. Het risico wat hierdoor ontstaat is dat ouderen een negatieve houding hebben tegenover nieuwe technologieën(Kuo et al(2009)) en mogelijk zal lijden tot afstoting van of wantrouwen voor de zorgrobot. Omdat de zorgrobot een deel van het vergrijzingsprobleem kan oplossen, is het belangrijk dat ouderen meer vertrouwen in robottechnologie krijgen. Er zijn voorbeelden van ouderen die interactie hebben met een robot wat tot een positieve band op levert tussen mens en machine en daarmee het wantrouwen weg haalt. Een van deze robots is de Paro[4], een zeehond die interactie heeft met de oudere. Paro herkent zijn eigenaar, voelt dat hij geaaid wordt en reageert hier op. Hier uit blijkt dat interactie met robot technologie een positieve invloed heeft voor de attitude die ouderen hebben tegen over de robot. Echter is dit niet te vergelijken met een zorgrobot. Om te ondervinden welke soort interactie met een zorg robot een positief effect heeft op de attitude, gaan wij twee verschillende interacties met de robottechnologie vergelijken.

Bronnen

[1] http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/vergrijzing/toekomst/

[2] http://www.intermediair.nl/vakgebieden/zorg/5-oplossingen-voor-een-betere-ouderenzorg

[3] http://www.50plusbeurs.nl/2014/09/veertig-ouderen-krijgen-giraff-zorgrobot/

[4] Media:Effects of Robot-Assisted Activity for Elderly People and Nurses at a Day Service Center.pdf