Weekly meetings

From Control Systems Technology Group
Revision as of 23:12, 29 October 2016 by S133198 (talk | contribs) (→‎Meeting week 7.2)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Meeting week 1

Deadlines:

Info (Jochem, Jesse, Jasmijn): Donderdag 14:00 Presentatie Marissa: Vrijdag 12:00 Presentatie Jesse: Zondag

Eerste presentatie: Marissa en Jesse

Iedereen: literatuur onderzoek

Probleemstelling  : Nicky oude mensen, vergrijzing, op langere termijn meer mensen in de zorg nodig dienstverleners in de zorg hebben zware lasten doelgroepen -> verwijzing naar users leuke getallen (hoeveel verzorgers zijn er? Hoe veel hulp is er nodig? Hoe concreet zijn de problemen?) en bronnen noemen nieuwe plan & doel is een robot die meer focust op de interactie door middel van gezichts/emotie herkenning

Onderwerp/ keuze : Nicky mogelijke oplossingen nieuwe plan & doel is een robot die meer focust op de interactie door middel van gezichts/emotie herkenning

Use cases  : Jasmijn primare, secondaire, tertaire users use probleem: mensen die een beroerte hebben gehad zijn moeilijk om gezichten van af te lezen, of mensen die blind zijn kunnen geen oogcontact hebben. Hoe kijken mensen tegen een robot aan? Willen mensen automatisch benaderd worden? Of willen ze eerst toestemming geven?

Objectives  : Jochem · Objective: Describe the specific objectives for the project[1], which should be clear, measurable, realistic and achievable within the duration of the project. Objectives should be consistent with the expected exploitation and impact of the project (see section 2). hoofddoel wat hebben mensen nodig om op hun gemak te voelen? -> interviews herkenning van emoties om mensen op hun gemak te stellen optimale design specifications van een tilrobot/ mechanisme patiënten behoeftes en behoeften van verzorger, en hoe ga je dit implementeren in de robot?

Aanpak  : Jesse interview experiment- webcam en software iets met de robot? planning komt nog, met milestones etc.

Conclusie : Nicky herhaling/ terugkoppeling van probleemstelling: toekomstperspectief

Meeting week 2.1

13-9 Meeting 2

Feedback na de presentatie: De mannen zagen de link niet zo goed tussen robots en gezichtsherkenning. ze wisten niet of facial recognition de interactie echt verbeterd. ze zagen het nut van een til-robot niet zo goed, is dit wel de beste manier? “bed die veranderdt in een stoel” We moeten dingen kwantificeren, meer getallen en bronnen (meer statistieken) Is er vraag naar? Hoe weet je welke interactie wel/ niet goed is.

Updates: Jesse heeft met een verzorgster gepraat, kwamen opvallende dingen uit. Dit zal nog verwerkt worden naar een kwantitatief report. Let op! Altijd als je iemand interviewt moet je een informed consent form laten invullen (staat in de drive)

Nicky heeft met haar moeder gepraat, die twijfelde of de tilrobot wel een goed mechanisme was omdat het gevaarlijk kan zijn. Hoe speelt de robot in op verwondingen?

Het plan: we gaan ons richten op het optimaliseren/ automatiseren van een bestaande passieve tillift. Hierbij willen we een aspect van interactie toevoegen. De precieze interactie moeten we later nog verder uitzoeken, maar een van de dingen waar we gewoon zeker mee aan de slag kunnen is een webcam en eventuele gezichtserkenning software. En een apart scherm waarop de verzorger het in de gaten kunnen houden. Ook nog iets met de afleiding van de patiënt. Aspecten voor verbetering: de verzorger hoeft er niet de hele tijd bij te staan de geruststelling van de patient kan/ moet beter, hoe kan dit? Gezichtsherkenning? Hoe kan het begin/ einde van het tillen beter? Dat de persoon niet de hele tijd heen en weer hoeft te sjorren. Let op! Deze aspecten moeten uit ons onderzoek blijken

Design/ concept: We willen naar een verzorgingstehuis waarbij we zelf opgetild worden door een tillift, en hierbij kunnen we dan onze eigen interactie toepassen. Dit is ter illustratie tijdens onze eindpresentatie

Aanpak: we beginnen met enquetes (quantitatief onderzoek) 1 a 2 interviews over welke aspecten van interactie iets zouden kunnen toevoegen (qualitatief onderzoek) Tegelijkertijd moet er uitgebreid literatuur onderzoek gedaan worden, over de bestaande tillift, wat is goede geautomatiseerde zorg? En iets over de interactie. Wanneer enquetes en interviews zijn gedaan kunnen de statiestieken geanalyseerd worden (mooie cijfers en grafiekjes in eventueel spss) En dan?

Wat we moeten uitzoeken: de goede interactie die we kunnen toepassen hoe wil een persoon behandeld worden, en wat wil de verzorger? Hoe kunnen we de tillift verbeteren zodat de persoon niet helemaal heen en weer hoeft te schuiven? Dat er niet gesjord hoeft te worden!

Planning: Jesse: Voor zaterdag: vragenlijst maken en interview houden Nicky: Voor zaterdag: helpen met de vragenlijst en ook interview houden Vergeet niet de informed consent form Jasmijn: Literatuur onderzoek + artikel over stat-of-the art Jochem: Planning maken, dit wordt donderdag nog besproken: ook in de planning wie wat doet, milestones, deadlines etc Marissa: Voor zaterdag: Vragen voor en enquêtes opstellen en alvast opzet in spss voor de mogelijke verbanden Bellen naar Noldes voor gezichtssoftware

En er moet nog gepresenteerd worden

Meeting week 2.2

15-09-2016 Meeting 2.2


Planning maken: Milestones:

  • Informatievergaren (week 1-3)

1) Interviews houden (week 2-4) Interview maken (week 2) (1uur) Afnemen (week 3) (8 uur) Verwerken en conclusie (week 4) (4 uur)

2) Enquêtes afnemen (week 2-4) Enquêtes maken (week2-3) ( Afnemen (week 3) (8uur) Verwerken en conclusie (week 4) (4uur)

3) Literatuuronderzoek (week 2-4) State-of the-art (9uur) Human-Robot interaction (9 uur) Specifiek (...uur)

4) 1e design maken (week 4-5) Tekening (optioneel 3D model) (week 5-6) (4uur) Beschrijving (week 5) (10 uur)

5) Eventueel prototype (week 5) Inlezen (3 à 4 uur) Programmeren (7 uur)

6) Feedback (autoritair) (week 4-6) (6uur)

7) Eventueel prototype testen (week 6) (10 uur) 8) Final design (week 7) (5 uur)

9) Wiki Week 2-6 (per persoon 1 uur per week voor aanvullen, in orde brengen etc) Week 7 (per persoon 2 uur)


Week 2:

- Intervieuws maken: JE (1uur, vragen verzinnen), N (1uur, vragen verzinnen)

- Interviews afnemen: JE (2uur), JO(2uur), N(2uur) (antwoorden op vragen digitaliseren)

- Presentatie maken en voorbereiden: JO (2uur), N(2uur) (pp maken)

- Literatuuronderzoek (state-of-the art): JA (3uur) (lijst met gevonden artikelen en al beginnen aan uitwerken etc.)

- Enquêtes maken: M( 4 uur)

- Planning maken: JE, JO, JA, N (4uur)

-Meeting: (3uur)


Week 3:

- Literatuuronderzoek (state-of-the art): JA (6uur) (samenvatting)

- Literatuuronderzoek (Human-Robot interaction) JE(3 uur), JO (3uur), N(3uur), M(3uur) (ljst met gevonden artikelen + sam)

- Enquêtes afnemen: iedereen (10 uur)

- Interviews afnemen: JE (2uur), JO(2uur), N(2uur) (antwoorden op vragen digitaliseren)

- Meeting: literatuurverdelen, feedback verwerken,


Week 4:

- Enquêtes verwerken/ analyseren: M( 10 uur)

- Interviews verwerken: JO, N, JE (12uur)

- Meeting: 1e design maken IEDEREEN (donderdag 20uur)

- Literatuuronderzoek (specifiek): JA(5uur), JE(5uur)


Week 5a:

- Meeting:design uitwerken IEDEREEN (20uur)

- Voorbereiden prototype, info opzoeken etc: JE, JO (8uur) (hulp vragen)

- Prototype maken: JE, JO (8uur)

- Onderzoeksplan:N, M en JA (4uur)

- Tekening: N, M en JA (4uur)


Week 5b:

- Meeting:design uitwerken IEDEREEN (20uur)

- Voorbereiden 3D-programma, info opzoeken etc: JE, JO (8uur) (hulp vragen)

- 3D-model maken: JE, JO (8uur)

- Tekening: N, M en JA (4uur) (Visio of SketchUp)

- Feedback: N, M en JA (4uur)


Week 6a:

- Prototype testen: IEDEREEN (10uur)

- Meeting: IEDEREEN (20uur)

- Buffer


Week 6b:

- Feedback: N, M en JA (4uur) verwerken

- Meeting: IEDEREEN (20uur)

- Buffer:


Week 2-6: Per week 5 uur aan wiki besteden (1uur p.p)


Week 7:

- ‘Eindredactie’ Wiki in orde maken: N, JA (8uur)

- Meeting: Final Design bespreken, tekening aanpassen, 3D-model aanpassen IEDEREEN (20uur)

- Conclusie/ samenvattend A4: N, JO (4uur)

- Presentatie maken


Presentatie 19-09-2016: N en JO

Samenvattend waarom deze tillift verbeteren etc...minder mensen in de zorg etc…

Nu: Eng voor patiënten...internet opzoeken main issues huidige lift

intro: onderwerp klein beetje aangepast, specifieker, huidige liftmodel automatiseren en interactie verbeteren → blijkt uit interviews en enquêtes en literatuuronderzoek zoals straks blijkt uit planning

Geinspireerd door design cyclus (Design cyclus: scope(2-3), analyse(4), design(4-5), validate(6) and deliver(7-8)) → planning op gebasseerd → zie hier: JO:week 2 etc

Per week scope, analyse etc erbij noemen Deliverables, einddoelen Eindzin


N: inleiding, 4, 6a,b JO: 2-3, 5a,b, 7, 8 + afronding, delivirables: presentatie, (poster)


To do list t/m eind week 2:

JO: presentatie, interview afnemen

JA: literatuuronderzoek

JE: interview afnemen

M: enquête afmaken

N: presentatie, eventueel interview

Meeting week 3.1

19-09-2016 Meeting 3.1


Feedback presentatie:

- Hypotheses opstellen

- Explicieter maken/concreet maken

- Kijk naar hoe ze t in andere landen doen: verschillende apparaten in gebruik

- Twee questionnaires? Wel/niet in aanraking met de tillift

- Hypotheses feedback: bijv. was stem nou zo belangrijk?

- Op wat voor manier interpreteer je het 3d model?

- Ga veel gebruikers opzoeken?


Plan van aanpak deze week:

- Hypotheses maken

- Literatuuronderzoek

- Interviews en enquêtes concreet maken en afnemen

- Verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra contacteren en bezoeken


Hypotheses:

Hoofdhypotheses:

  • Verzorgers hebben behoefte aan ondersteuning door de tillift.

Verzorgers hebben behoefte aan ondersteuning met camera’s bij het navigeren van de tillift.

Verzorgers hebben behoefte aan een tillift die zelf kan navigeren en obstakels kan ontwijken.

De verzorger wil graag gewaarschuwd worden door de tillift als de patiënt angstig is.

PatiËnten stellen het op prijs als ze gerustgesteld worden door de tillift als ze angstig zijn.

Verzorgers hebben behoeft aan een tillift die informatie kan geven over het gewicht en de BMI van de patiënt


  • Patiënten en verzorgers hechten waarde aan interactie tijdens het proces van liften

Patiënten hebben tijdens het werken met een tillift veel behoefte aan een bepaalde mate van interactie met de verzorger. (dus meer behoefte aan aanraking/ oogcontact/ spraak, of helemaal geen behoefte?) (enquête)

Tijdens de interactie tussen patiënt en verzorger is oogcontact belangrijker dan spraak voor een aangename interactie. (enquête)

Tijdens de interactie tussen patiënt en verzorger is oogcontact belangrijker dan fysiek contact voor een aangename interactie. (enquête)

Patiënten vinden het niet erg als de verzorger tijdens een deel van de handeling met tillift afwezig is.


  • Het vertrouwen van patiënten in de moderne tillift zorgt voor minder behoefte aan ondersteuning van de verzorger

Het vertrouwen hangt af van het design van het apparaat

De mate van bekendheid met moderne technologie zorgt voor minder behoefte aan interactie tussen verzorger en patiënt. (enquête)

De mate van bekendheid met een actieve of passieve tillift zorgt voor minder behoefte aan interactie tussen verzorger en patiënt. (enquête)


Meeting week 3.2

20-09-2016 Meeting 3.2


Vandaag gedaan:

Enquêtes geprint

Interviewvragen gecheckt en aangevuld

2 routes door Eindhoven gemaakt langs ziekenhuizen en verzorgingscentra

Langs ziekenhuizen en verzorgingscentra gegaan


Route 1: 'Noordelijke route'

Naam Adres E-mail Telefoonnummer Contactpersoon Opmerking
Maxima Medisch Centrum Ds.Th.Fliednerstraat 1 j.geerings@mmc.nl
Vitalis Peppelrode Dominee Theodor Flitnerstraat 5 k.ebben@vitalisgroep.nl Katja Ebben
Archipel Landrijt Drosserstraat 1 landrijt@archipelzorggroep.nl 040-2158017 Joyce van de Eijnden (fysiotherapeut)
Vitalis Brunswijck Generaal Bradleystraat 1 r.van.boerdonk@vitalisgroep.nl en j.mathijssen@vitalisgroep.nl Roos van Boerdonk en Jacqueline Mathijssen
Catharina ziekenhuis Michelangelolaan 2 040-2398412 Communicaitie Of Zuid Zorg proberen te bereiken
Vitalis Kronehoef Kloosterdreef 23 e.klyl@vitalisgroep.nl
Vitalis Residentie Petruspark Monseigneur Swinkelsstraat 2 c.vaneldijk@vitalisgroep.nl


Route 2: ‘Zuidererlijke route’

Naam Adres E-mail Telefoonnummer Contactpersoon Opmerking
Dommelhoef Archipel Parklaan 97 demer.dommelhoef@archipel.zorggroep.nl 0657910838

Marie Louise || Aanstaande week terug van vakantie

Vitalis Vonderhof Bernhardplaats 1 m.voorneld@vitalisgroep.n Gemaild maar nog geen reactie
Passaat Archipel Strijpsestraat 144 passaathofvanstrijp@archipelzorggroep.nl en mark.brouwer@archipelzorggroep.nl Mark Brouwer (fysiotherapeut) Algemeen e-mailadres voor de enquête, aanstaande week terug van vakantie
Vitalis Engelsbergen Maria van Bourgondielaan 8 Geen echt verzorgingstehuis, meer een wooncomplex


Eventueel nog:

- Vitalis Wilgenhof Gasthuisstraat 1

- Archipel Ekelhof Sint Claralaan 38

- Vitalis Theresia Bredalaan 77

- Sint Annaklooster, Klooster Terhaghe Glorieuxlaan 38

- Vitalis Woonzorg Groep Herman Gorterlaan 300

- Vitalis Wisseheage Herman Gorterlaan 4

Meeting week 4.1

26-09-2016


Uur 1: Feedback

Baleinen ipv belijnen

Allleen tillen zelf is geautomatiseerd, duurt vrij lang


Uitleggen wat we afgelopen week hebben gedaan: interviews afgenomen, tillift filmpje → Hoe verbeteren?

- Poweranalyse checken over hoeveel mensen we willen interviewen en enquête laten afnemen etc. - Actieve of passieve tillift? - Requirements? - Prototype


Interactie verbeteren: oogcontact belangrijk

Camera leest mimiek af → angst detecteren

Scenarios

Opleveren: prototype of 3D-model

Onderscheid tussen tilfase en transportfase (--> dan verlies je interactie) (patiënt kijkt niet zoals in kinderwagen)


Literatuuronderzoek:

- Facial recognition - Wat je leest → op papier zetten! - Interactie tijdens transport verbeteren? - Girafrobot! Tip Emilia - Japanse tilrobot, kijk daar naar!


Planning volgende week:

- Enquêtes verwerken mbv SPSS, factoranalyse/poweranalyse - Doemscenario? → uit literatuur en interviews conclusies trekken - Vragenlijst: hypotheses en gerichtere vragen verzinnen etc - Opnieuw vragen specificeren voor (enquête en) interview! - Requirements zijn belangriijk!!! (willen ze zien en prototype)


Uur 2&3: Meeting 4.1


Wat te doen:

- Requirements! - Idee prototype - Duidelijke, concrete lijst over literatuur en wat we er aan hebben _ Elke keuze moet een reden hebben en verantwoord worden


Kiezen passieve tillift → interactie belangrijker, bron erbij nodig! (interviewbron en literatuurbron eventueel)


Week 4:


Taakverdeling:


Maandag 26-9-2016

IEDEREEN: Interviewvragen gerichter maken.

Marissa: Power Analyse voor morgen: Hieruit blijkt of we voldoende enquêtes hebben.

Jesse: Onderzoek doen waarom we ons gaan focussen op de passieve, en de actieve naast ons laten. (goede reden geven, keuze onderbouwen.)

Nicky: wiki doorlopen en bijwerken (kijken wat verandert moet worden)

Jochem en Jasmijn: interview afnemen en verwerken


Dinsdag 27-9-2016

- Requirements opstellen → aspecten die we gaan optimaliseren - Beslissen op welk literatuuronderzoek we gaan focussen - Concrete lijst met welke literatuur we hebben en waar het voor toepasbaar/ van belang is - Wat zou doen als de tillift gezichtsherkenning had? - Scenario voor tijdens het transport.


Meeting week 4.2

27-09-2016


Updates/ mededelingen:

  • Enquête: Power analyse moet nog, wat er nu al uit blijkt:
- Oogcontact zowel voor verzorger als patiënt belangrijk
- Spraak voor beide liever wel dan niet, belangrijker voor verzorgers dan voor patiënten
- Verzorgers wel lichamelijk contact, patiënten minder
- Interview Jasmijn en Jochem (26-09-2016)
- Transport zoals bij kinderwagen
- In bed zetten, lastig draaien
- Navigeren met camera’s wel handig


http://eqradio.csail.mit.edu/


Verslagen gevonden deels vergelijkbaar: Onderzoek naar de tillift:

http://www.ontwerpenvoorzorgverleners.nl/wp-content/uploads/2013/09/ovzt_tillift_v1.0.pdf

http://www.anderszorgen.nl/documenten/Eindrapport%20AZ.pdf


To do this week:

- 2 scenario’s maken - Requirements opstellen en uitleggen (verdelen per persoon) - Motivatie keuze 1st design - Enquête analyseren - Wiki bijwerken - Inleiding en motivatie voor ons project en de keuzes die we maken en waar we aan gaan werken en onze hypotheses en de doelen - A3 of A2: tekening 1st design - Hypotheses checken

Requirements:

- Smooth wheels, that don’t get stuck (Jochem)

- Kogelwieltjes
- Grotere wielen met demping (buggy-achtig) (of “tires without air”)

- Makkelijker voort te bewegen (Jasmijn)

- Elektromotor (zoals met trapondersteuning)
- Automatisch draaien met afstandsbediening

- Makkelijk draaien (Jasmijn)

- Elektromotor (zoals met trapondersteuning)
- Automatisch draaien met afstandsbediening

- Oogcontact tussen patiënt en verzorger gedurende hele proces (Jochem)

- Camera’s en schermpjes voor zowel verzorger als patiënt (camera moet constant zichtbaar zijn voor patiënt)

- Beter overzicht voor de verzorger tijdens transfer (Jochem)

- Camera’s
- Parkeersensor (+daarbij uitleg hoe parkeersensoren werken)

- Lift moet emotie patiënt kunnen meten (Marissa en Jesse)

- Gezichtsherkenning: http://eqradio.csail.mit.edu/
- Noldus software

- Lift moet patiënt kunnen geruststellen als hij angstig is (Jasmijn)

- Animatie
- Stappen van het proces tonen
- Audio


Hypotheses:

- Verzorgers hebben behoefte aan ondersteuning door de tillift

- Verzorgers hebben behoefte aan ondersteuning met camera’s bij het navigeren van de tillift.
- Verzorgers hebben behoefte aan een tillift die zelf kan navigeren en obstakels kan ontwijken.
- De verzorger wil graag gewaarschuwd worden door de tillift als de patiËnt angstig is
- Patienten stellen het op prijs als ze gerustgesteld worden door de tillift als ze angstig zijn.
- Verzorgers hebben behoeft aan een tillift die informatie kan geven over het gewicht en de BMI van de patiënt

- Patiënten en verzorgers hechten waarde aan interactie tijdens het proces van liften

- Patiënten hebben tijdens het werken met een tillift veel behoefte aan een bepaalde mate van interactie met de verzorger. (dus meer behoefte aan aanraking/ oogcontact/ spraak, of helemaal geen behoefte?) (enquête)
- Tijdens de interactie tussen patiënt en verzorger is oogcontact belangrijker dan spraak voor een aangename interactie. (enquête)
- Tijdens de interactie tussen patiënt en verzorger is oogcontact belangrijker dan fysiek contact voor een aangename interactie. (enquête)
- Patiënten vinden het niet erg als de verzorger tijdens een deel van de handeling met tillift afwezig is.

- Het vertrouwen van patiënten in de moderne tillift zorgt voor minder behoefte aan ondersteuning van de verzorger

- Het vertrouwen hangt af van het design van het apparaat
- De mate van bekendheid met moderne technologie zorgt voor minder behoefte aan interactie tussen verzorger en patiënt. (enquête)
-> niet relevant
- De mate van bekendheid met een actieve of passieve tillift zorgt voor minder behoefte aan interactie tussen verzorger en patiënt. (enquete)
-> kan niet+ niet relevant


Duidelijk verhaaltje:

Op dit moment wordt de tillift gebruikt voor de verplaatsing van kleinere afstanden, dus er wordt geen tot nauwelijks gereden met de lift. (Waarom wordt er niet mee gereden? Is hier behoefte aan?) We focussen op de passieve tillift omdat …? Manier van interactie: Uit onze enquête is gekomen dat tijdens het proces van tillen oogcontact belangrijk is en lichamelijk contact niet als meer positief ervaren wordt. Dit zou kunnen betekenen dat tot een bepaalde extensie zorg op afstand door middel van sensortechnologie en videocommunicatie mogelijk is.

Als recommendations

de constructie heeft veel op te merken, kleinere draaicirkel etc. Dus in de toekomst zou de hele tillift op de schop moeten voor een makkelijkere handelingen.

Op het einde veel aandacht besteden aan toekomstvisie, als we tijd over hebben


Wie doet wat:

Jesse:

- Afbeelding van tillift op A2 uitprinten en tekenen en laten zien volgende week maandag - Requirements (http://eqradio.csail.mit.edu/)

Marissa:

- Enquête analyseren - Contact opnemen met Noldus - Hypothese beantwoorden/ verwerken

Nicky:

- Wiki bijwerken en scenario’s - Scenario’s opstellen

Jasmijn:

-Requirements

Jochem:

- Requirements


Meeting week 4.3

29-09-2016


Updates Marissa:

Noldus is gecontacteerd voor gezichtsherkennings software: FaceReader van Noldus. Het is via telefonisch contact toegezegd en als het goed is krijgen we binnen 24 uur een demo. Maar nog niks gehad.

Uit de power analyse in Stata bleek dat we nog meer patienten nodig hebben die de enquete invullen. Hier ga ik achter aan. Hopelijk heb ik voor maandag de analyse af.

De hypotheses zijn aangepast, kunnen jullie die nog doorkijken?

Aangepaste hypotheses:

Support:

- Caregivers have needs for the tillift to support them during care giving by camera support, help during navigation and help by comforting the patient.
- Dit zijn meerdere kleinere onderzoeksvragen in een. Dit moet blijken uit de interviews en dit is de basis voor de aanpassingen aan de tillift
- Patients appreciate it when they are being comforted (by caregiver of by someone else) when they feel anxious during the process of caregiving during transportation in the “til lift”.
-Deze mag misschien ook nog wel weg?

Interaction::

- Patients and caregivers value interaction to a high extent during the process of caregiving during transportation in the “til lift”
- Both patients and caregivers prefer eye contact most during the process of caregiving during transportation in the “til lift”

enquete

- Patients like to be comforted by voice interaction between patient and caregiver of between patient and someone else during the process of caregiving during transportation in the “til lift”

enquete

- Patients like to be comforted by bodily contact during the process of caregiving during transportation in the “til lift” and also caregivers prefer to have some extent of body contact during care giving.

enquete


Uitleg/ stappenplan analyseren enquete:

Vorige week hadden we dus al data verzameld, er is een power analysis uitgevoerd op de data. Er is gekeken naar de standaard deviatie die we op dat moment hadden:

Code:
tab rol //see sample size
tabstat oog voice lichamelijkcontact, by(rol) stat(mean sd min max) total col(stat) long format // see : standard deviation
power twomeans 2 2.5, sd(0.7) power(0.8) alpha(0.05)

Hier kwam uit dat we een standaard deviatie hebben van ongeveer 0.7. Uit de power analysis bleek dat we per conditie 24-32 respondenten nodig hebben om een significant verschil te kunnen zien in een gemiddelde van 0.5 punt verschil op de Likert-schaal (de schaal van 0-5 die we hebben gebruikt).

Toen opnieuw data gaan verzamelen, vooral van patienten want daar hadden we nog niet genoeg van. Vragen over de tillift en eerste pagina van voorkeuren tijdens verzorging heb ik nog niet bewerkt, want deze heb ik nog niet gebruikt om iets te analyseren dus dat zou verspilde tijd zijn.

Dit moet er nog gebeuren: -> ik hoop dat dit voor maandag lukt


Requirements for the new design:

- Problem: By the transfer of the patient with the lift it can happen that the swivel caster wheels, which are currently used, do not roll as smoothly as hoped. This is caused by a rough surface or the orientation of the wheels. Therefore one requirement for the new design is that wheels are used that do not get stuck.

A solution for this is to use solid spherical wheels, which are part of a ball bearing, see Figure below.


Source: http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/54147-5700041.jpg


- Problem: During the transportation phase there is a possibility that the patient loses eye contact with the nurse. Also, on longer distances where the patient is facing towards the moving direction there is no eye contact at all. This can lead to a less comfortable experience for the patient, why another requirement holds that during the whole process eye contact between the patient and the nurse is guaranteed.

One way to realise this is by the use of cameras and displays. A patient, who is sitting in the lift, can be filmed by a camera. This images are transferred to a display that is attached to the back of the lift where the nurse is standing, who is also filmed. The patient also should have a display in sight, so eye contact can be established at all time.


- Problem: During the transport it is difficult for the nurse to keep an eye on everything, mainly because the patient is blocking a significant part of the field of sight of the nurse. Improving the overview of the nurse during transportation is therefore another requirement.

Also this problem can be solved by the use of a camera, which is placed at the front of the lift and films in the moving direction of the lift. Transferring these images to the display of the nurse, he/she can easily see what is in front of the lift and if there are any obstacles that could be possibly dangerous. Another addition would be sensors that indicate how close the lift is to a certain object, for instance a wall, so the nurse has an even more complete overview. These sensors, often used in cars for parking assistance, use super sound to determine the distance between the sensor and a object.


Meeting 4.3 (donderdagmiddag)

- Als we software Noldus krijgen → output verwerken in kleurenschema

- Stel software lukt niet, worst case: Tekening maken, software wel gebruiken → new design en feedback optie

Met software:

Marissa en Jochem: verdiepen in de software, uitproberen etc. en kijken of output verwerkt kan worden in kleurenschema etc.

Zonder software:

Tekening maken design + feedback


Te doen vandaag:

- Naar tekening kijken → schets gemaakt, gaat Jesse verder uitwerken

- Taakverdeling maken

- Kijken naar wat iedereen gedaan heeft

- Meer patiënten-enquêtes? Wel of niet?

- USE aspects

- Objectives

- Approach bij proposal

- Scenario’s bespreken


Wiki afgaan:

- Proposal is Approach

- Bij hypotheses: inleiding van dit zijn onze hypotheses etc. Nederlandse weg

- Objectives: opnieuw gemaakt worden

- Literature study

- USE aspects: Jasmijn bijwerken

- Research: inleiding hoe we het hebben aangepakt

- Interviews: Inleiding, hoe vragen tot stand zijn gekomen, waarom versie 2 etc

- Collected interviews: links naar uitgebreide interviews → alleen sam interviews geven

- Survey: Inleiding (aantal mensen benoemen), wat we ermee willen bereiken, verbanden, mooi verhaaltje, resultaten (grafieken SPSS)

- Analyse: Kort herhalen results en zeggen wat de problemen dus zijn en dan welke requirements eruit komen

- Requirements: korte inleiding,

- Prototype: inleiding (wat voor prototype maken we etc, achtergrondinformatie

- Discussie: in week 7


Requirements: Bij Analyse probleem als genoemd --> Algemene requirements noemen → opties tegen elkaar afwegen en beste kiezen (in een lopend verhaaltje zetten). Wielen: voren bollen, achter gewone die aangedreven worden door motor


Wie doet wat voor maandag 03-10-2016:

Marissa: Software Noldus verdiepen, enquête analyseren, hypotheses aanpassen

Jochem: Software Noldus verdiepen, wiki, requirements

Jasmijn: USE aspects (of voor volgende week), requirements

Jesse: A2/A3 tekening maken + requirement gezichtsherkenning

Nicky: Introductie wiki, scenario’s uitwerken huidige situatie, mailen andere groep voor 2e uur maandag


Maandag bespreken:

- Hypotheses aangepast?

- Kostenanalyse

- Wiebelen


Meeting week 5.1

03-10-2016


2e uur: Bespreking afgelopen week

Ter sprake gekomen:

- Korte samenvatting progressie

- Noldus: kijken naar output-verwerking

- Oogcontact echt mogelijk of niet? Literatuur: kan het? → Wat zijn de voorwaardes (camera achter scherm?)

- Tillift acties filmen → sensor checken(!) met proefpersonen, analyse, objectieve beoordeling over hoe je je wanneer voelde

- Literatuuronderzoek: requirement (verminderde kracht), techniek bestaat al, maar nog niet standaard ergens in geïmplementeerd

- Sensor helemaal testen!!! Zelf testen doen en miss mensen op leeftijd of het anders op hen reageert

- Referentie situaties creëren

- Artikel Emilia: over 4 films→ emoties herkennen (paper is 20 jaar oud) OPZOEKEN!

- Grenzen stoplicht definiëren!

- Wat wil je met de hypotheses doen → conclusies uithalen

- Kwantitatief idee hebben wanneer requirement is behaald, moet toetsbaar zijn → Nog duidelijk maken wanneer requirement behaald is

- Wanneer is de eindpresentatie: 24-10: presentatie en 31-11: Wiki af zijn


Meeting na 2e uur:

Bespreken tijdens meeting

- Hoe gaan we nu verder?
- Software gaan testen

gezichten filmen terwijl naar een filmpje wordt gekeken, filmpjes kiezen waar literatuur over te vinden is dat het bepaalde emoties op roept.

- Kijken naar hypotheses en wat gebleken is uit onderzoek
- Verwerken output software (real time exporteren?)
- Oogcontact wel of niet mogelijk (literatuur: onderzoek over oogcontact via skype -> faculteit IE&IS aan de TU)
- Goeie programmeur zoeken die ons wellicht kan helpen om output te verwerken → mailen docenten voor verwerking output
- Vragen of tillift beschikbaar is
- Nodig: 2 webcams, tablet / laptop → prototype
- Interfaces uitwerken (tekening)
- 2 minuten filmen


Wat moeten we nog doen: 1) Output verwerken → geen script maken, alleen software testen en rood-geel-groen systeem beschrijven (met grenzen etc.) Uitleggen wanneer iets rood, geel of groen is

bij welk niveau angstigheid veranderd een kleurtje?
niemand weet echt hoe we dit moeten doen...

2) Literatuuronderzoek

a. Noldus smiley onderzoeken (zie ook manual- reporting client) -> kunnen
b. Literatuuronderzoek: Oogcontact via camera en scherm
c. Filmpjes over basisemoties (voor tests)
d. Valence arousal model
e. Eckmans faces

3) Software testen

a. TESTPLAN OPSTELLEN! (Jochem & Jesse)
b. Filmpjes opzoeken: artikel over basisemoties
c. Testen
d. Resultaten verwerken

4) Plan voor de demo opstellen

a. Afspraak maken/ datum prikken
b. Testplan opstellen
c. Spullen regelen

5) Interview met feedback over de nieuwe ontwikkeling en of mensen daar enthousiast over zijn -> week 7

6) Wiki in orde maken


To do this week:

- Mailen Emilia artikel over 4 films en emotieherkenning (Marissa)

- Testplan opstellen testen software (Jesse en Jochem)

- Testen software -> Donderdag en dit weekend

- (Test)plan opstellen demo (Jesse en Jochem)

- Spullen regelen voor de demo

1 webcam (Marissa)
Andere spullen??

- Afspraak maken om met tillift demo te gebruiken (Nicky) over 2 weken proberen

- Hypotheses verwerken en resultaten verwerken en beantwoorden -> analyse (Jasmijn)

- Literatuuronderzoek over oogcontact, en die filmpjes over basisemotie, valence arousal model & eckmans faces (Marissa)

- Interface design uitwerken etc (Nicky) (tekening, welke data van noldus willen gaan gebruiken, interface patiënt(vraag Jasmijn) en verzorger

- Wiki nog verder goed maken (Nicky)

- IEDEREEN: manual Noldus doorlezen


Meetplan opzet:

Waarom experiment, wat je wilt testen, welke filmpjes gebruiken, welke volgorde, welke mensen (leeftijdsgroep)


Meeting week 5.2

06-10-2016


Updates:

- Meetplan beide testen gemaakt voor Noldus software (JO en JE)
- Filmpjes Marisssa bekijken
- Wiki: requirements
- Interface caregiver and patiënt bespreken


In wiki: Prototype/ 3D-design wordt → Design 1 (+ interfaces)

Nieuwe kop: Noldus:


Noldus:

- Testplan software (experimenten 1 en 2 uitleggen)
- Welke video’s en waarom (verwijzen naar literatuuronderzoek, zie verhaal Marissa)
- Resultaten algemeen (link naar individuele resultaten)
- Conclusie


Planning komende weken:

- 2 personen contacteren voor demo (verzorgers interview en familie Jesse)
- Feedback contacteren (fysiotherapeut)
- Volgende week (week 6): analyseren data
- Week 7(17-19-10-2016): 3 mensen bezighouden met demo (JO, M, JE), 2 mensen voor feedback(week 6!!!JA en N) (design en interfaces)


Afspeellijst vinden op youtube: Jassiemijno → USE Project Robots Groep 1 TU Eindhoven

@ Marissa: Met camera die op laptop staat kun je niet tegelijk filmen en naar een ander scherm switchen dus split het beeldscherm (links filmpje laten zien en rechts camera laten lopen), na ieder filmpje camera stoppen en vragen hoe proefpersoon zich bij filmpje voelde, camera weer starten bij nieuw filmpje. Maak filmpjes max 2-3 minuten lang.


Volgende week: week 6 (10-16-10-2016):

- JA en N: Feedback regelen, contactpersoon regelen (N)
- JO, JE, M: Voorbereiden demo (apparatuur), camera om alles vast te leggen, contactpersoon contacteren(JE)
- Analyseren: JO en M
- M: Check laatste 2 hypotheses (bespreken we maandag met je)


To do vóór maandag:

JA:

- Requirements en analyse verder uitwerken, USE aspects

N:

- Interface uitleg kloppend maken,
- Opmaak wiki checken (Opmaak wiki: proberen erachter te komen hoe je in wiki naar nieuwe wiki-pagina etc gaat, zodat uitgebreide interviews en data eruit kunnen worden gehaald)
- Samenvatting per interview maken
- Mailen contactpersonen feedback

M, N, JE, JA:

- Experiment 2 van testplan uitvoeren: Filmpjes maken iedereen: per youtubefilmpje, 1 filmpje van proefpersoon maken

JE:

- Interfaces patiënt en verzorger fotoshoppen, mailen contactpersonen demo

JO:

- Experiment 1 testplan uitvoeren, analyse data uitzoeken, script afmaken

M:

- Onderzoek naar goed oogcontact uitwerken, bijv camera achter beeldscherm etc.
- (Requirement: “Lift moet emotie patiënt kunnen meten” uitleggen met betrekking tot Noldus, hoe we software hiervoor gaan gebruiken (als het nog niet duidelijk is wat je moet doen kan t volgende week ook nog))


Meeting week 6.1

10-10-2016

1ste uur: Meeting feedback

Wat besproken is:

- Software getest → mbh familieleden
- Literatuuronderzoek gedaan (vooral respiration en hartslag), filmpjes uit literatuuronderzoek gebruikt (aantal filmpjes: 7 emoties dus 16 filmpjes, hoeveel wel gebruikt: 7), iets vergelijkbaars gevonden voor filmpjes die we niet konden opzoeken. geen recenter paper kunnen vinden
- Script geschreven: zodat grenzen in emoties konden worden vastgesteld
- 20 jaar oud paper is niet state-of-the art, 1450 keer geciteerd, dus check vervolgwerk eventueel?
- Experiment 1: goed licht, werkt software nog steeds goed, gezicht patiënt moet goed verlicht zijn, hoeken waren goed genoeg (alleen naar beneden kijken lastiger)
- Documentatie bronnen belangrijk: goed nummeren
- Check via literatuur neutraal (waardes) !
- Happy en sad werken goed, disgust en fear wat moeilijker
- Hoe filmpjes verwerken: filmpjes uploaden en analyseren → naar excel bestand → naar matlab: min en max maken per emotie, gemiddeld over de tijd en 1x over de personen.
- Tekortkoming script: matrix niet even lang → per proefpersoon iets eruit halen
- 2 problemen: bij piek op het eind, films lopen niet gelijk met metingen...moet synchroon lopen
- Piek detecteren: onafh van tijd doen!
- Relatieve intensiteit bekijken! Delen door som van andere emotie, gevoelig voor emoties en niet per proefpersoon
- Slim: per proefpersoon features eruit halen die je wilt, range standaard deviatie weten; → gekozen data in nieuwe matrix zetten
- Grenswaardes vaststellen voor stoplichtsysteem: → analyseren lastig, kost veel tijd
- Stap 1: valideren of uitkomsten overeenkomen met die van de paper (dat we het zelf hebben gedaan is goed!) (heeft Noldus het miss ook al gedaan?), welke getallen gebruiken ze in paper die emoties beschrijft. Wanneer is sensor geslaagd: Wanneer uit analyse blijkt
- Sensorwaarde koppelen aan emoties die we willen hebben
- 1st: waar ben je naar op zoek? Wat wil je met de data? Eerst nadenken en dan pas gaan rekenen
- Valence arousal model: wel of niet? → 2D-plaatje? Niet erg betrouwbaar, emoties zijn niet constant per persoon. Model van Russelt!!! Voor elke persoon speciale software gebruiken
- Contactkrachten meten: patiënten pijn doen
- Manieren om data uit programma te halen: real-life time is lastig,
- Bij demo proberen: per seconde?
- Demo: wat wil je laten zien? Meer toekomstperspectief: To do list maken
- Leerproces is belangrijker dan einddoel


2e uur: Meeting 6.1

Analyseren software:

- Valence arousal model gebruiken om software te analyseren


Stoplicht: met matlab


Demo: patiënt in tillift, webcam etc toevoegen, stopzetten? → Nee


Voor verslag:

- Kopje toekomstvisie toevoegen! Oogcontact toevoegen met 2 camera’s zodat direct oogcontact mogelijk is


Feedback:

- Eventueel bedrijf benaderen die tillifts maken (mailen) maitl
- Overige contacten (verzorgers) benaderen voor feedback


Wie doet wat:

M:

- Kijken of software ook echt aangeeft wat ie moet aangeven
- Filmpjes gebruiken van happy en sad, scared omdat hij belangrijk is. De andere kunnen weggelaten worden -> Dit nog onderbouwen

JA en N:

- Feedback regelen komende week
- Naar wiki/verslag kijken


JE:

- Demo voorbereiden/fixen

Iedereen:

- Filmpjes van Noldus uploaden + bestandje met wat deelnemers zelf zeiden dat hun gevoel was (VANDAAG:10-10-2016)


To do 11-10-2016:

- Mailtje opstellen voor feedback naar bedrijven


Meeting week 6.2

11-10-2016

Hoe we verder gaan:

Jesse:

- Demo voorbereiden, draaiplan maken, aansturen voor verzamelen materialen, filmpje bewerken etc.. (zie bestandje “Demo” in drive)

Marissa:

- Noldus software analyseren, filmpjes van iedereen analyseren en bekijken of het software de juiste emoties geeft, verslag hier over schrijven
- filmpjes gebruiken van happy en sad, scared omdat hij belangrijk is. De andere kunnen weggelaten worden -> Dit nog onderbouwen

Jochem:

- Noldus software analyseren, marges onderzoeken voor stoplicht systeem, nieuw matlab script schrijven

Jasmijn en Nicky:

- Wiki compleet maken, feedback interview afnemen over verbeterde tillift, totaalplaatje over het project afmaken, requirements compleet maken, afspraak maken voor de demo en interview

Jasmijn en Jesse:

- Bestandje met zelf aangegeven gevoel uploaden in de drive

Nicky:

- Interfaces op wiki zetten, naar requirements verwijzen bij design 1, wiki link maken voor interviews en meetings, mailen ivm interfaces printen


Genomen besluiten:

- Demo in verzorgingstehuis regelen, niet bij familie Jesse
- Hypotheses aangepast


!!!WIKI: Link maken in wiki: ... met … is naam van verwijzing


Wat moet nog:

- Feedback + verwerking (design aanpassingen)
- Demo + verwerking (film knippen + analyse Noldus)
- Presentatie gemaakt worden
- Conclusie en discussie geschreven worden, toekomst aanbevelingen


Conclusie:

- Interviews en enquêtes → problemen → oplossing= design→ kritiek → Noldus wel of niet goed etc


Discussie + Toekomstvisie

- Beperkingen onderzoek:
- Weinig patiënten kunnen benaderen
- Noldus: niet realtime
- Verlamde gezichten kan Noldus niet detecteren → oplossing wellicht MIT paper


Toekomstvisie:

- Realtime interface kunnen verwerken
- Verzorgster helemaal weg in toekomst


Meeting week 6.3

13-10-2016


Te bespreken:

1. Demo storyboard van Jesse

2. Update over hoe het staat met analyseren

3. Gemaakte afspraken voor demo en feedback


Antwoorden:

1. Demo:

- Lege tillift met aangebrachte tools in beeld brengen (tijdens presentatie verder uitleggen)
- Vanaf moment dat iemand erin zit filmen: verplaatsen met shots van interfaces
- Screen catcher nodig om beeldscherm op te nemen
- Skypenummers uitwisselen
- Dinsdag 13:00 uur IEDEREEN aanwezig voor demo en feedback, Generaal Bradleylaan 1

2. Jochem heeft stoplichtsysteem gecreëerd, valence arousal kan niet, alleen valence kan

Moet nog op wiki komen

Wat nog te doen:

- Feedback afnemen N en JA: dinsdag om 13:00 uur en donderdag om 14:45 uur + verwerking (design aanpassingen)

- Overleggen opmaak wiki

- Presentatie maken, wie gaat presenteren???

- Demo + Verwerking (Beschrijven demo in wiki, wat hebben we gebruikt etc. Film knippen en Analyse Noldus)

- Conclusie: interviews en enquêtes → problemen → oplossing= design→ kritiek → Noldus wel of niet goed etc

- Discussie:

- Beperkingen onderzoek:
- Weinig patiënten kunnen benaderen
- Noldus: niet realtime
- Gaan uit van normale gezichten, geen verlamde/verminkte, kan Noldus niet detecteren --> oplossing wellicht met MIT paper
- Beschikken niet over Noldus software om realtime te verwerken
- Nu niet naar arousal kijken, in toekomst hopelijk wel

- Toekomstvisie:

- Realtime interface kunnen verwerken
- Verzorgster weg in toekomst


To do list voor 17-10-2016:

JA:

- Begin discussie maken

JE:

- Apparatuur en software in orde is voor demo: skype verbindingen, screen catcher software, ipad en webcam, tie rips, duck tape, klemmen eventueel en plank voor laptop (=beeld verzorger)

- Als iets niet lukt of niet duidelijk is even vragen/overleggen met de rest zodat t voor dinsdag allemaal klopt

JO:

- Uitwerken analyse Noldus software, verhaaltje schrijven over wat bereikt en wat wel en niet kan etc.

M:

- Experiment 2 verwerken in wiki: conclusie: alleen positief of negatieve emoties mogelijk dus daarom stoplichtsysteem

N:

- Begin conclusie maken

M en JO:

- Verwerking experimenten 1 en 2

JA en N:

- Vragen/verhaal feedback verzinnen


Meeting week 7.1

17-10-2016

1ste uur: Feedback

Wat is er besproken:

- Stoplichtsysteem gecreëerd: Specifieke emoties verwerken is lastig, Valence bepalen dmv. intensiteit van emoties. 4 negatieve emoties, 0,3 en -0,3 (lager= rood) is nog test, threshold kan nog veranderd worden

- Per keer dat je t gebruikt zal software gekalibreerd moeten worden → Kan dit automatisch gedaan worden? → Baseline: gemiddelde over de tijd en dat implementeren voor realtime, Er zijn methodes voor

- Stoplicht is voor de verzorger

- Validatie van Noldus software: nu uitgewerkt: gebaseerd op valence arousal model

- Wat kwam er uit bij de filmpjes, verwachte reacties? → Nee, bang volgens filmpje gaf sadness in software weer

- Emoties die wel klopte van filmpjes: happiness

- Fear (2 filmpjes): Mensen niet echt bang, schrikmoment: piek in sadness

- Geen recentere papers: filmpjes van nu kwamen overeen met oude filmpjes

- Hoe zijn filmpjes verwerkt voor validatie? → Ratio?: Nee, alleen gemiddelde willen weten

- Conclusies filmpjes: positieve of negatieve emoties geeft ie goed weer, maar niet specifieke, alleen naar valence te kijken

- Standaard filmpje om software te testen?:

- Technische ontwerp: design en interfaces

- Morgen demo in verzorgingstehuis: of het technisch allemaal werkt, = ondersteuning van hoe ons design er in het echt uit gaat zien

- Discussiepunten: weinig patiënten kunnen benaderen, dus verbeteringen vooral voor verzorger

- Toekomstvisie: 2 camera’s van verschillende hoeken filmen → 3D-beeld, lijkt of echt oogcontact mogelijk is

- Regie in handen van verzorger of patiënt --> Bij Feedback vragen!
- Technische uitdagingen: Wat hebben we gedaan wat echt nog niet bestaat: Maak het helder! Waarom bestaat dit systeem nog niet? Businessmodel, prijs, Low cost? add on

- Sell line: efficiency: omhoog door motorische aspecten, alle onderdelen samen is nog niet eerder gedaan

- Kostenplaatje?

- Plan maken: mbv prototype of design zinvol is of niet, heeft t zin om dingen toe te voegen aan tillift, vergroot het t comfort? Of er reden is om er business van te maken, …% meer comfort

- Probleem: degene die aanschaf moet doen heeft andere belangen/idealen: denkt alleen kost veel,

- Presentatie: herhaling van wat gedaan is, 15 min exclusief, sheets in het engels, presentatie kan in het nederlands, keuzes die gemaakt zijn helder in beeld stellen, starthypotheses duidelijk verwerken, wat zijn nog openstaande stukken die vervolgers kunnen doen

- Plan volgende week:

- Presentatie:
- Wiki in orde 31-10
- Peer review: 1 mailtje van ons naar de begeleiders, neem m heel serieus! punt minder kan tot onvoldoende leiden voor project

- Aantrekkelijk maken voor primary en secondary users

- Verzorgers: rugklachten, door wie wordt dat vergoed, zelfde instantie als die de tillift koopt → dan is er wel baat bij

- Technische aspecten: kunnen zien in welke staat patiënt is, verschillende technologiën samengevoegd

- Out of the scope, komt veel meer kijken over economisch aspecten etc.

- Verbeteren van comfort!


Uur 2: Meeting 7.1

Te bespreken:

  • Demo morgen
  • Feedback
  • Noldus kopje in wiki, wat wel en niet meer relevant? Waar kan ‘Analyse in Noldus voor validatie van de software’ worden verwerkt? (+ invoegen grafieken)

Wiki

  • Presenatie
  • Conclusie

Wat nu:

Presentatie:

- Donderdag voorbereiden/bespreken (N en JA nog feedback afnemen dus niet bij gehele meeting aanwezig)

Wie presenteert: JA, M en JE


Wat er moet gebeuren:

- Demo filmen (iedereen)

- Stoplicht systeem van patiënt verwerken (Jochem)

- Demo en stoplicht editen (Jesse (en eventueel hulp van Jasmijn))

- Stabilisator uit het design halen (Jesse)

- Results experiment 2 (Marissa)

- Feedback vragen (Jasmijn en Nicky)

- Conclusie schrijven -> o.a. feedback verwerken + terugblik (Nicky)

- Conclusie schrijven over totaal project

- Kopje “final design” -> aan de hand van feedback (N en JA)

- Waarom bestaat het nog niet etc

- Toekomstvisie (conclusie) (hoe kun je efficiëntie meten) (Nicky)

- Nog niet alle software die we willen bestaat al (terugkoppeling real-life)
- Elkaar recht in de ogen kunnen kijken
- Misschien uiteindelijk een volledig geoptimaliseerde tillift

- Presentatie voorbereiden (Marissa)

- Presenteren (Marissa, Jesse, Jasmijn)


Plan voor de demo (taakverdeling):

- Iedereen is er om 10 voor 1: Generaal bradlyestraat

- Nicky en Jasmijn interview voor feedback

- Jesse filmt

- Marissa is patient

- Jochem is verzorgster


Meeting week 7.2

20-10-2016

Opmerkingen presentatie:

- Requirements na onderzoeken
- Plan om effectiviteit te testen?


Approach:

- Focussen op passieve tillift, eerste naar beide gekeken: actieve valt minder te veranderen, hri hoeft niet bij actieve, bij passieve is t wel een verbetering


Discussie: Wat nog erbij?


Conclusie voor op wiki: (N)

-Begin: onderzoek gedaan naar…, wat we gedaan hebben
- Hypotheses → Antwoorden hierop, dvm onderzoek → Requirements uitgekomen → Design uitgekomen → kort

Noldus → Waarom wij denken dat t een goed design is, korte sam. design, verhoogt comfort met interactie gedeelte, technische aspecten verbeteren t proces voor de nurse

- Technologie gecombineerd etc., tis effectiever, fijner voor de patiënt
- Kwaliteit zorg omhoog, hebben we onderzocht
- Voor patiënt en verzorger beter, makkelijker te gebruiken, tillift ondersteunt etc
- Onderzoek gedaan→ design →
- Geen requirement, maar direct verwijzen naar design
- Johnson niet,

Ons systeem is add on: oude tillift + interactie gedeelte, of hele nieuwe (JE)


Toekomst: (Volgende week)

- Onderzoeksplan

- In verre toekomst: dit onderzoek kan zorgen voor volledig autonome tillift in toekomst

- Echt oogcontact: met die 2 camera’s mogelijk in de toekomst

- Baseline maken per patiënt om software te gebruiken


Proposal for further research:

- Kostenplaatje

- Plan om effectiviteit te testen


In WIKI: na feedback: nog Final design kopje


To do list:

JE:

- Maakt een afbeelding + kleine onderbouwing van de ‘add-on’ en de compleet nieuwe tillift met alle toepassingen. Verder de interfaces in de presentatie verwerken. Die stabilisator uit de photoshop design halen. Wiki aanpassen (kan ook later). Experimenten met Noldus na design stuk schrijven.

- Presentatie voorbereiden

- Design: gyroscoop weghalen

N:

- Feedback verwerken en conclusie feedback schrijven

- Approach (kan ook nog volgende week)

- Conclusie bijwerken

JA:

- Presentatie voorbereiden

M:

- Presentatie voorbereiden


Meeting week 8.1

24-10-2016


Vandaag:

Presentatie

Peer review

Hoe nu verder bespreken: wiki

Wanneer nog meeten deze week?


Vragen aan die mannen:

- Moeten de presentaties ook worden ingeleverd, slides etc. (Link maken in wiki naar presentaties in pdf)
- Peer review


Feedback eigen presentatie:

- Direct oogcontact

- Overeenkomsten en verschillen met PAM en smart hoist (miss nog verwerken in wiki?) Drempels, tillift aangepast op patiënt, bij hun tillift volledig geautomatiseerd

- Wat voegt PAM toe: Compleet nieuw design, robot, meer voor future design Niet duidelijk wat relaltie is tot eerder werk en ons design! Beter uitleggen in wiki miss…?

- USE-leerlijn: User-centered approach, patiënt en verzorger zijn co-designer, goed, pluspunt! Moeten af van technocratische houding

- Gebruiken USE-centered design methode

- Mechanische deel: voorwielen bestaan, kogelwielen: kosten? Geen idee

- Presentatie in het Nederlands moet ook in Nederlandse woorden!

- Denk even mee over kostenplaatje: Wat kost een tillift, wat kost de rug van een verpleger


Future punt: - User nog meer bij design betrekken, in onderzoeksgroep zettten


Wat moet nog:

- Wiki afmaken en voor volgende week maandag opleveren: zondag 23:59 uur

- Peer review: Elkaar beoordelen, 1 lijst, schaal van 1 tot 10, doormailen, bij grote verschillen motivatie erbij mailen


Wat moet nog op de wiki:

- Abstract

- Hypotheses: dat t eerste hypotheses zijn, voor eerste gedeelte project

- Literatuuronderzoek: hri weghalen?, referenties naar onder

- Interviewvragen in aparte link

- Survey: Opmaak controleren en soms meer uitleg bij stukjes, tabellen kleiner maken, tabellen benoemen

- Requirements: nr 3: plaatje verbeteren of weghalen, references naar onder

- Design 1: per adjustment verwijzen naar gebruikte requirements

- Measurement plan in aparte link

- Movies for experiment: literatuurverwijzing

- Onder Validation of Noldus: Korte intro

- Plaatje weghalen en in een zin beschrijven: Bij Validation of Noldus method

- Results experiment 2: kijken naar welke tabellen relevant zijn en tabellen kleiner maken + uitleg van tabellen erbij

- Conclusie experimenten: Nog aanpassen, sommige gedeeltes bij resultaten experiment 2 zetten

- Emotion detection: plaatje kleiner

- Demonstration: Link naar filmpje + uitleg over nut van demo etc

- Conclusie: add on, effectiviteit verhoogt omdat..

- Future research: - users meer erbij betrekken, zie eindpresentatie

- Appendix: planning, presentaties

- Stata code in aparte pagina


Wie doet wat:

JO:

- Experimenten en noldus


N:

-Final design

- Uiteindelijke opmaak, references, pagina’s apart maken, doornummering doen, literatuurverwijzing

- Abstract

JA:

- Future design

- Checkt eigen stukjes (LIterature)

M:

- Survey opmaak controleren etc.


JE:

- Conclusie

- Design doorkijken, aanpassen, optimaliseren