Conclusie PRE2Groep2

From Control Systems Technology Group
Revision as of 14:41, 15 January 2015 by S124931 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Na dat de meetresultaten van de sensoren gefuceerd zijn is het duidelijk te zien waar de mensen (warmte bron met RFID) zich bevinden. Verder is er ook te zien dat de losse RFID tags, niet worden aangegeven als een mens. Wanneer dit wordt toegepast is het ook verstandig om een map van de warmte bronnen door te sturen naar de reddingswerker. Hierop zullen dan ook de mensen worden aangegeven die geen RFID tag bij zich hebben.

Wanneer de robot op een grotere schaal wil laten functioneren, moeten de onderdelen voor het lezen van de RFID tags verbeterd worden. Zo moet de frequentie verhoogd worden, er moet een grotere en sterkere antenne gebruikt worden. Als deze onderdelen verbeterd zijn, denken wij dat het mogelijk is om deze robot in de praktijk toe te passen.

Ook hebben we een wiskundig model ontwikkeld om te berkenen wat precies de kansen zijn dat er een mens is op een bepaalde locatie (x,y) gegeven de meetresultaten van de twee sensoren. Dit kan met behulp van bayesiaanse statistiek. Met behulp van deze kansen kan redddingsmedewerker er voor kiezen om bepaalde plekken eerst te doorzoeken. Het aantal false positives en negetives die de robot doorgeeft hangt af van de gekozen drempelwaarde. Bij het toepassen van het wiskundigmodel verkregen we 0 false negatives en 3 false positives, bij de gekozen drempel waarde van 295,0 mV voor de RFID, en 32 C voor de temperatuur.

De vraag of je met behulp van een RFID antenne en een IR-sensor een kaart kan creeren die aangeeft op welke locaties er een grote kans is dat er een mens aanwezig is , kunnen we dus positief beantwoorden met behulp van het wiskundigmodel en de resultaten van het experiment,zo geven de grafieken een heel duidelijk beeld waar een mens is.

Echter kan er niet zo maar van uit worden gegaan dat dit systeem geaccepteerd zal worden. Tijdens het project is er ook gekeken naar de ethische problemen die kunnen voor komen, wanneer er gebruik wordt gemaakt van de robot met RFID en IR sensor. Zo is er onderzocht wie er verantwoordelijk is als er iemand niet gevonden wordt, wanneer iemand wel of geen RFID chip bij zich heeft. De conclusie hiervan was dat wanneer de reddingswerkers vertrouwen hebben dat de personen gevonden kunnen worden met behulp van de robot, zij verantwoordelijk zullen zijn, wanneer een persoon wel of niet wordt gevonden. Verder zal de software ontwerper verantwoordelijk zijn voor de keuzes die gemaakt zijn in het zoek algoritme van de robot. De resultaten van dit zoekalgorimte worden naar de reddingwerker verstuurd, waardoor zij er niet vanuit mogen gaan dat de robot perfect zal werken.

De software ontwerper zal een keuze maken of er door de robot meer false positive of meer false negative situaties plaats zullen vinden, door het instellen van de drempelwaardes van sensoren. In de situatie is het beste als er zo min mogelijk false negatives zijn. Een false negative betekent namelijk dat er iemand niet gevonden wordt terwijl die wel aanwezig is. Dit hangt af van de maximale tijd die de robot mag zoeken.

Maar er zullen bepaalde groepen zijn, zoals kinderen en baby’s die per definitie geen RFID chip bij zich hebben. De reddingswerkers zal verantwoordelijk zijn dat deze personen ook gevonden worden. De reddingsmedewerker zal dus niet alleen naar de kaart met de gefuceerde resultaten van de twee sensoren moeten kijken, maar zal daarnaast ook een warmte kaart moeten onderzoeken en de tunnel zonder de waardes van de robot.

Daarnaast zullen de regels in Nederland moeten worden aangepast om er zeker van te zijn dat de mensen een RFID chip bij zich hebben. Een vrij drastische maatregel zou zijn om bij iedereen een RFID tag te laat inplanten. Echter zijn hier veel bezwaren tegen. Een andere minder heftige maatregel, is het in stellen van draagplicht van je ID-kaart. Momenteel is er namelijk een identiteitsplicht, wat betekend dat je niet verplicht bent om een ID-kaart te dragen.