Beantwoorden vraag waarom het een probleem is dat blinden en slechtzienden minder werken dan zienden.

From Control Systems Technology Group
Revision as of 02:04, 28 September 2015 by S130009 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Er zijn op dit moment 345.000 blinden in Nederland. 15% van deze groep is jonger dan 50. Naar schatting heeft 65% van deze groep geen werk. Dit zijn ongeveer 34.000 mensen(1). Gecorrigeerd voor de algemene werkloosheid (6.8%) komt dat uit op ruim 31 duizend mensen(2). De kosten van werkloosheid worden geschat op ongeveer €30.000 per jaar (3), waardoor je tot de conclusie komt dat werkloosheid onder blinden en slechtzienden de staat een miljard euro per jaar kost. Dit is een ruwe berekening, maar geeft wel reden om achter de oren te krabben. Willen we deze groep vol potentie uit de staatskas laten leven of is het mogelijk om een groot deel met wat hulp aan het werk te krijgen? Ons doel is om te onderzoeken wat er voor nodig om het laatste voor elkaar te krijgen.

Een aflevering van De Rekenkamer over de kosten van werkloosheid uit 2011 observeert ook dat werkloosheid naast financiële kosten wellicht ook mentale kosten met zich mee kan brengen. Depressies zijn oververtegenwoordigd in de groep werklozen. Waar over de gehele bevolking 6% depressief is, ligt dit percentage voor werklozen op 18%. Dit brengt op haar beurt ook weer medische financiële kosten met zich mee(3). Een longitudinale studie van Goldsmith, Veum en Darity Jr. uit 1996 laat hetzelfde zien; werkloosheid heeft een positieve relatie met depressie. Een overzicht van een groot aantal grootschalige onderzoeken over de effecten van een hoop factoren op subjective well-being laat iets vergelijkbaars zien. Naast negatieve relaties tussen subjective well-being en lager inkomen, gebrek aan sociale relaties en gezondheid, heeft werkloosheid robuuste negatieve effecten op de welgesteldheid van personen. De meeste bestudeerde studies rapporteerden een vermindering in subjective well-being van vijf tot vijftien procent (5). Kortom, werkloosheid draagt bij aan substantiële vermindering van kwaliteit van leven. Uitvindingen die blinden en slechtzienden daadwerkelijk rendabel aan het werk helpen zouden een land als Nederland daarom niet alleen rijker maar, het zou haar inwoners ook gelukkiger maken.

(1)http://www.steunbartimeus.nl/wp-content/uploads/2014/05/BARTI1305_factsfigures4.pdf

(2)http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80590NED&LA=NL

(3)http://www.npo.nl/de-rekenkamer/07-10-2011/KRO_1475193

(4)Goldsmith, A.H, Veum, J.R & Darity jr., W. (1996). The impact of labor force history on self-esteem and its component parts, anxiety, alienation and depression. Journal of Economic Psychology, 17(2), 183-220.

(5)Dolan, P., Peasgood, T., White, M. (2008) Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. Journal of Economic Psychology, 29(1), 94-122.